Saamen kielten etäopetuspilotin toimintamallin arviointi valmistunut – tulosten julkistamistilaisuus järjestetään Utsjoella 18.1.2023

Pöydällä avonainen oppikirja, jonka päällä kuulokkeet.

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteisen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen toimintamallin arviointi on valmistunut, ja tulosten julkistamistilaisuus järjestetään 18.1.2023 Utsjoella.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi, on toteuttanut saamen kielten (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) opetusta järjestävän etäopetuspilotin arvioinnin vuonna 2022. Arvioinnissa on selvitetty elokuussa 2018 alkaneen etäopetuspilotin toimivuutta opetuksen järjestäjän, koulujen, opettajien ja oppilaiden näkökulmasta. Kerätyn aineiston pohjalta Karvi on laatinut yhteenvetoraportin toimintamallin jatkamisen pohtimiseksi.

Tulosten julkistamistilaisuus järjestetään Utsjokisuun koululla keskiviikkona 18.1.2023 klo 16.00–19.00.

Arviointia varten järjestettiin haastatteluita ja kuulemistilaisuuksia alkuvuodesta 2022. Lisäksi tietoa kerättiin opetuksen järjestäjille, opettajille ja oppilaille suunnatuilla kyselyillä. Karvin arviointisuunnitelmassa etäopetushanke liittyy yhdenvertaisuuden edistämisen, oppimisen ja osaamisen kehittämisen sekä koulutusjärjestelmän toimivuuden lisäämisen painopisteisiin.

Lisätietoja:

Marita Härmälä
Johtava arviointiasiantuntija, Karvi
+358 29 533 5560
marita.harmala@karvi.fi

Hanna Helander
Projektipäällikkö, saamen kielten etäopetushanke
+358 40 7012 094
hanna.helander@edu.utsjoki.fi

Lisätietoja Saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia ja kehittää saamen kielten etäopetuksen pedagogiikkaa. Etäopetushankkeen opetus on reaaliaikaista (synkronista) opetusta. Tällöin opettaja ja etäopetukseen osallistuvat oppilaat ja opiskelijat osallistuvat samaan aikaan oppitunneille omilla päätelaitteillaan, mutta fyysisesti eri paikoissa.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia