Saamenkielinen oppimateriaalityö tehostuu – lautakunnan puheenjohtaja on tyytyväinen, mutta odottaa rahoitukseen pysyvää korotusta 

Saamenkielistä oppimateriaalia tuotetaan tänä vuonna kaksinkertaisella budjetilla aiempiin vuosiin verrattuna. Opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuonna loppuraporttinsa ministerille luovuttanut työryhmä nosti esille saamenkielisen oppimateriaalin suuret puutteet, jotka kuormittavat erityisesti opettajia. Ministeriö teetti useita erillisselvityksiä saamelaisopetuksen puutteista. Yksi niistä koski saamenkielisen oppimateriaalin tilannetta ja tulevia tarpeita.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 500.000 euron lisäyksen saamenkieliseen oppimateriaalityöhön, mikä ilahduttaa erityisesti oppimateriaalityön resurssien käytöstä päättävän lautakunnan puheenjohtajaa. Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakuntaa johtava Tauno Ljetoff on tyytyväinen ministeriön kanssa käytyihin keskusteluihin ja siihen, että oppimateriaalitarpeet on vihdoin saatu näkyville.

– Rahoitus pitäisi kuitenkin nostaa pysyvästi tämän vuoden tasolle. Samalla myös saamen kielten etäopetuksen rahoitus pitäisi turvata pysyvästi. Senkin merkitys on äärimmäisen tärkeä saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville saamelaisille.

Oppimateriaalityöhön on kuluvana vuonna käytettävissä miljoona euroa. Saamelaiskäräjät hakee juuri nyt useita oppimateriaalin projektityöntekijöitä. Lisäksi hallinnollisiin ja verkkopalvelujen kehittämistehtäviin palkattiin juuri hallinnollinen suunnittelija. Tehtävässä aloittaa helmikuun alussa Unni Länsman.

– Tänä vuonna pyritään vastaamaan kiireellisimpiin tarpeisiin ja saattamaan aiempina vuosina rahan puutteen vuoksi kesken jääneitä hankkeita valmiiksi. Nyt tekijöitä haetaan erityisesti saamen äidinkielten, maantiedon, biologian ja saame vieraana kielenä oppiaineiden materiaalityöhön, kertoo Ljetoff. – Haettavana on myös inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaisuus Miina Seurujärven aloitettua työnsä saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäsenenä.

– Toivottavasti saamme paljon hyviä hakemuksia!

Tutustu Saamelaiskäräjien oppimateriaalityöhön ja muuhun toimintaan:

Lisätietoja 

Ulla Aikio-Puoskari
koulutussihteeri
puh. 010 839 3112, 040 767 3101
ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Petra Kuuva
oppimateriaalisihteeri
puh. 010 839 3119, 040 677 2275
petra.kuuva(at)samediggi.fi

Marita Aikio
oppimateriaalisuunnittelija
puh. 010 839 3111, 040 662 9018
marita.aikio(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia