Uusittavat saamelaiskäräjävaalit 3.6.–1.7.2024

Vaaliasiakirjat postitetaan kirjattuna lähetyksenä jokaiselle äänioikeutetulle 3.6.2024 alkaen.

Äänioikeutettu voi äänestää palauttamalla vaaliasiakirjat postin välityksellä tai palauttamalla vaaliasiakirjat kiertävään vaaliautoon tai suoraan vaalilautakunnan toimistoon. Tarkemmat tiedot löytyvät vaaliasiakirjoista ja Saamelaiskäräjien verkkosivuilta. Vaalipäivän äänestystä ei järjestetä vuonna 2024. Postin välityksellä lähetettyjen asiakirjojen tulee olla vaalilautakunnan toimistossa Inarissa viimeistään 1.7.2024 ääntenlaskennan aloittamiseen mennessä klo 18.

Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa laitoksissa hoidettavat henkilöt, sekä ne kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saavat äänestää hoitopaikassaan. Asiasta tulee ottaa yhteyttä 13.6. mennessä vaalilautakunnan toimistoon.

Os. Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Inari, puh. 044 720 3106, 044 700 4150 tai vaalit@samediggi.fi.

Inarissa 14.5.2024
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia