Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi henkilöstöpäällikön viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi henkilöstöpäällikön viran

Työ alkaisi 1.5.2024 tai sopimuksen mukaan.

Saamelaiskäräjät on noin 75 työntekijän organisaatio, jonka työntekijät toimivat monipuolisesti erilaisissa tehtävissä ja eri vastuualueilla. Saamelaiskäräjät on yksi saamelaisalueen merkittävistä työnantajista. Saamelaiskäräjien työntekijöiden päätoimipaikkana on Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inarissa, mutta työntekijät työskentelevät laajasti eri puolilla Suomea ja saamelaisalueella.

Henkilöstöpäällikön tehtävät on lueteltu Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 26 g §:ssä. Henkilöstöpäällikön tehtävänä on mm. vastata Saamelaiskäräjillä kaikista palvelussuhteen aikaisista henkilöstöhallinnon prosesseista rekrytoinnista aina työsuhteen päättymiseen saakka. Henkilöstöpäällikkö tukee koko henkilöstöä kaikissa palvelussuhteeseen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa, vastaa henkilöstöstrategian ja -ohjeiden sekä päätösten laatimisesta ja toimeenpanosta. Henkilöstöpäällikkö toimii esihenkilöiden työparina, erityisesti vastuullaan henkilöstöhallintoon, työhyvinvointiin ja työnantajapolitiikkaan liittyvät asiat. Lisäksi henkilöstöpäällikkö toimii palkkahallinnon ja työterveyshuollon yhteyshenkilönä. Henkilöstöpäällikkö toimii yleisessä toimistossa hallintopäällikön alaisuudessa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa laaja saamelaiskulttuurin tuntemus, työkokemus henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin kehittämisestä, tietämys käytännön palvelussuhdeasioista, erityisestä virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuksen soveltamisesta sekä hyvät neuvottelu-, tiimityöskentely- ja viestintätaidot. Lisäksi eduksi katsotaan yhteistyötä rakentava ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa sekä kyky käsitellä useita erilaisia tehtäviä vastuullisesti kovassakin paineessa.

Henkilöstöpäällikön palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/I mukaisesti (peruspalkka 2986,12 €).  Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisalueella työskenneltäessä sekä työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 29.2.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 0108393106.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 29.1.2024

Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia