KHO ja Saamelaiskäräjät järjestivät ilmastosymposiumin EU-maiden tuomareille

Korkein hallinto-oikeus ja Saamelaiskäräjät järjestivät yhteistyössä ilmastonmuutosta, ympäristökysymyksiä ja maankäyttöä saamelaisalueilla käsittelevän symposiumin EU-jäsenmaiden korkeimpien hallintotuomioistuinten tuomareille.

Kuvassa vasemmalta Suomen korkeimman hallinto-oikeuden esittelijäneuvos Pekka Kemppainen, Suomen korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos Tuomas Kuokkanen, Suomen korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi, Saamelaiskäräjien jäsen, metsäekologi Inka Musta, Lapin yliopiston tutkija, tohtori Anne-Maria Magga, Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregow, Italian ylemmän hallintotuomioistuimen tuomari Marina Perrelli ja Saksan ylimmän hallintotuomioistuimen tuomari Carsten Günther.

Inarissa 26.5.2024 pidetyssä tilaisuudessa keskusteltiin luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vaikutuksista saamelaisten elämään ja elinkeinoihin, saamelaisen poronhoidon maankäyttöön liittyvistä laeista ja oikeusperiaatteista sekä ilmastotoimista arktisella alueella.

– On tärkeää käydä rakentavaa vuoropuhelua suomalaisen ja eurooppalaisen yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kanssa. Toivomme, että pystyimme tuomaan EU-maiden korkeimmille hallintotuomioistuimille syvällistä tietoa saamelaisten elämäntavasta, kolmesta Suomessa elävästä saamen kielestä ja kaikista perinteisistä elinkeinoistamme, joiden suojeleminen ja kehittäminen on alkuperäiskansa saamelaisten tulevaisuuden elinehto, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

Symposiumissa puhuivat muun muassa Saamelaiskäräjien jäsen, metsäekologi Inka Musta, Lapin yliopiston saamelaistutkija, tohtori Anne-Maria Magga, saamelaisen ilmastoneuvoston jäsen, Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregow ja Saksan ylimmän hallintotuomioistuimen tuomari Carsten Günther.

– EU:n korkeimpien hallintotuomioistuinten yhdistyksen, ACA-Europen, kokouksen yhteydessä järjestettävä symposium tarjosi erinomaisen tilaisuuden syventyä ilmastoa, ympäristöä ja maankäyttöä koskeviin teemoihin erityisesti Euroopan unionin alueen ainoan alkuperäiskansan näkökulmasta, korostaa korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi.

Symposiumin vieraina oli ACA-Europen jäsentuomioistuinten presidenttejä, puheenjohtajia ja tuomareita, yhteensä noin 60. Symposium liittyy korkeimman hallinto-oikeuden kaksivuotisen ACA-Europe-puheenjohtajakauden kokousten yhteydessä järjestettäviin erillistilaisuuksiin. ACA-Europen kokoukset jatkuivat Inarissa 27.–28.5.2024 pidetyillä yhdistyksen jäsenseminaarilla ja yleiskokouksella.

Lue täältä KHO:n presidentin Kari Kuusiniemen symposiumissa pitämä englanninkielinen puhe.

Lisätietoja:
Pirita Näkkäläjärvi
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja
044 753 3766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi

 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia