KHO: Saamelaiskäräjävaalit uusittava – Puheenjohtaja Näkkäläjärvi painottaa Saamelaiskäräjien päivittäisen toiminnan jatkuvuutta uusittaviin vaaleihin asti

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätökset Saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloa ja vaalitulosta koskeviin valituksiin. Puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi peräänkuuluttaa asiallista keskustelua asiasta, koska Saamelaiskäräjät on rakentava voima suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaleja koskevissa asioissa. Päätöksillään KHO määräsi merkitsemään useita henkilöitä Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaliluetteloon ja uusimaan Saamelaiskäräjävaalit. 

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi sanoo, että tilanne on vakava. Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee KHO:n päätöksiä ylimääräisenä asiana kokouksessaan 27.3.2024. 

– Tutustumme korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin tarkasti. Uusittaviin vaaleihin asti on tärkeää varmistaa, että Saamelaiskäräjien päivittäinen toiminta voi jatkua normaalisti. Meillä on paljon työtä kaikkien kolmen Suomessa elävän saamen kielen, saamelaisen kulttuurin ja kaikkien saamelaisten perinteisten elinkeinojen eteen, painottaa puheenjohtaja Näkkäläjärvi. 

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi muistuttaa Saamelaiskäräjien perimmäisestä tarkoituksesta. Se liittyy etenkin kaikkien kolmen Suomessa elävän saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä alkuperäiskansaoikeuksiin ja saamelaisten itsemääräämisoikeuteen. 

– Saamelaiskäräjät tekee joka päivä töitä kaikkien kolmen Suomessa elävän saamen kielen siirtämiseksi seuraaville sukupolville koko maassa. Se on kaikista tärkeintä, se on kaikki kaikessa. Lapset ja nuoret tarvitsevat oppimateriaaleja. Kulttuuriyhdistykset ja -työntekijät tarvitsevat tukea. Kaikki saamelaisten perinteiset elinkeinot tarvitsevat vahvistamista. Tämä työ ei saa häiriintyä mistään syystä, Näkkäläjärvi sanoo. 

Saamelaiskäräjälain korjaaminen ratkaisisi tilanteen

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi toivoo, että saamelaiskäräjälakiesityksen käsittely eduskunnassa jatkuu suunnitellusti, koska lain korjaaminen voi ratkaista tilanteen. Voimassa oleva saamelaiskäräjälaki on vanhentunut, se on aiheuttanut paljon tulkintaristiriitoja ja johtanut nykyiseen epäselvään tilanteeseen. 

Saamelaiskäräjälain uudistaminen voi tuoda ratkaisun tähän pitkäaikaiseen, saamelaisten itsemääräämisoikeutta koskevaan kiistaan. Saamelaisten virallinen edustaja Saamelaiskäräjät ja kaksi perättäistä maan hallitusta ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen uudeksi saamelaiskäräjälaiksi. Saamelaiskäräjien täysistunnon päätös tukea saamelaiskäräjälakiesitystä tehtiin jo viime kaudella. Saamelaiskäräjälakiesitys ratkaisisi myös YK:n elinten toteamat, hyvin valitettavat kansainvälisten ihmisoikeussopimusten loukkaukset, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo.  

Saamelaiskäräjälakiesitys on pääministeri Orpon (kok) hallitusohjelmassa ja yhdenvertaisuustiedonannossa. Hallituksen esitys annettiin yksimielisenä eduskuntaan joulukuussa 2023. Lakiesitys on eduskunnan valiokuntien käsittelyssä. Lain esitetty lainvoimaantulopäivä on 1.7.2024. 

– Saamelaiskäräjälakiesitys toisi selkeyttä saamelaiskäräjälain soveltamiseen. Se uudistaisi muutoksenhaun vaaliluetteloon yksilön oikeusturvaa parantaen. Se myös vahvistaisi saamelaista demokratiaa varmistamalla yhdenvertaisen mahdollisuuden äänestää pitkien välimatkojen saamelaisalueella. On tärkeää pitää kiinni esitetystä lainvoimaantulopäivästä 1.7.2024. Uskon, että me kaikki haluaisimme päästä eteenpäin repivästä tilanteesta ja löytää ratkaisun, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo. 

Puheenjohtaja peräänkuuluttaa asiallista keskustelua

Lopuksi puheenjohtaja Näkkäläjärvi peräänkuuluttaa asiallista keskustelua Saamelaiskäräjistä. 

– Saamelaiskäräjät on rakentava voima yhteiskunnassa. Saamelaiskäräjät vaalii kaikkia kolmea Suomessa elävää saamen kieltä ja saamelaista kulttuuria. Saamelaiskäräjät tukee kaikkia saamelaisten perinteisiä elinkeinoja. Saamelaiskäräjät haluaa vahvistaa saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaa ja tehdä laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, Näkkäläjärvi sanoo. 

Lisätietoja: 

Pirita Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
044 7533 766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia