Kyttyrälohi tulee määritellä haitalliseksi vieraslajiksi

Saamelaiskäräjät vaatii kyttyrälohen määrittämistä haitalliseksi vieraslajiksi sekä Suomessa että EU:ssa mahdollisimman pian. Kyttyrälohi uhkaa Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöjen ekosysteemejä, luonnollisia lohikantoja ja ihmisten terveyttä.

Kyttyrälohien määrä on kasvanut Tenojoessa ja Näätämöjoessa viimeisinä parittomina vuosina valtavasti. Viime kesänä kyttyrälohia nousi Tenojokeen jo enemmän kuin Atlantin lohia. Näin mittavassa määrässä kyttyrälohet uhkaavat Atlantin lohen pärjäämistä sekä joissa että meressä. Kyttyrälohien kuoleminen ja mätäneminen jokiin muuttaa jokien ekosysteemejä sekä on uhkana myös ihmisten terveydelle.

Kuva kyttyrälohesta, kuvannut Hans Pieski.

Arvioiden mukaan kesällä 2023 näihin jokiin nousee vielä enemmän kyttyrälohia. Tämän vuoksi Saamelaiskäräjät vaatii, että jo kesällä 2022 ryhdytään valmistautumaan kyttyrälohien vähentämiseen seuraavana kesänä muun muassa kokeilemalla erilaisia pyyntimenetelmiä paikallisten kalastajien kanssa.

– Suomen valtion tulee kantaa vastuunsa Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöjen ja alkuperäisten lohikantojen suojelusta ja ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin kyttyrälohen katstrofaalisen leviämisen estämiseksi. Toimenpiteitä olisi tarvittu jo aikoja sitten ja nyt niille on todellinen kiire, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Kyttyrälohta ei ole vielä nyt määritelty merkittäväksi haitalliseksi vieraslajiksi ei Suomen kansallisessa vieraslajilistassa eikä EU:n vastaavassa listassa. Saamelaiskäräjät vaatii, että kyttyrälohi lisätään näihin luetteloihin mahdollisimman pian. Tässä yhteydessä tulee poikkeussäännöksillä mahdollistaa kyttyrälohen myyminen siinä vaiheessa, kun se on vielä syömäkelpoista.

Saamelaiskäräjien esitys kyttyrälohen lisäämiseksi haitallisten vieraslajien luetteloon

Lisätietoja:

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia