Lapin aluevaltuuston paikkajako julkistettu – saamen kielen lautakunnan kokoonpano ei vastaa neuvottelutulosta

Ylen uutisen mukaan saamen kielen lautakunnan jäsenistä kuusi tulee Saamelaiskäräjistä ja seitsemän hyvinvointialueen valtuutetuista. 13-jäsenisen lautakunnan puheenjohtajuuden saa keskusta. Lautakunnan kokoonpano ei vastaa sitä, mitä hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on neuvotellut Saamelaiskäräjien kanssa. Lapin aluevaltuuston suurimman ryhmän keskustan puheenjohtaja Markus Lohi tiedotti maanantaina 14.2. aluevaltuustoryhmien sopimasta paikkajaosta.

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen ja Saamelaiskäräjien välisessä neuvottelussa saavutettiin tammikuussa 2022 yhteisymmärrys siitä, että saamen kielen lautakunnassa on kuusi hyvinvointialueen nimeämää jäsentä, viisi Saamelaiskäräjien nimeämää jäsentä ja yksi Kolttien kyläkokouksen nimeämä jäsen. Lisäksi neuvotteluissa on sovittu, että lautakunta voisi vaikuttaa itse puheenjohtajan valintaan.

– Nyt hyvinvointialueen puolueet ovat yksipuolisesti päättäneet saamen kielen lautakunnan kokoonpanosta, eivätkä ole huomioineet Saamelaiskäräjien lakisääteisten tehtävien kautta tulevia näkemyksiä. On ongelmallista, että neuvotteluvelvoitetta ja neuvottelujen tuloksia ei tahdota kunnioittaa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Neuvotteluissa sovittu lautakunnan paikkajako oli Saamelaiskäräjien mukaan minimiedellytys sille, että Saamelaiskäräjien lakimääräiset tehtävät edustaa saamen kansaa sekä hoitaa saamen kieltä ja kulttuuria koskevat asiat olisi voinut toteutua lautakunnan toimialaan kuuluvassa hyvinvointialueen työssä.

– Neuvottelussa väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa saavutimme yhteisymmärryksen saamen kielen lautakunnan kokoonpanosta, joka varmistaisi lautakunnan riittävän asiantuntemuksen ja tasapuolisen edustuksellisuuden. Olen pettynyt siihen, että hyvinvointialueen valtuustoryhmät sivuuttivat neuvottelutuloksen täysin, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Neuvotteluissa sovittu lautakunnan kokoonpano ja puheenjohtajiston valintatapa esiteltiin myös väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittiselle seurantaryhmälle, jossa ovat edustettuina sekä puolueet että Saamelaiskäräjät.

– Keskustelua lautakunnan kokoonpanosta olisi ollut mahdollisuus käydä poliittisessa seurantaryhmässä, jossa myös Saamelaiskäräjillä on edustaja. Nyt asia on sovittu valtuustoryhmien välillä ilman minkäänlaista vuoropuhelua Saamelaiskäräjien kanssa. Olisimme toivoneet parempaa alkua hyvinvointialueen päättäjien ja Saamelaiskäräjien yhteistyölle, jatkaa Koivisto.

Hyvinvointialueesta annetun lain mukaan saamen kielen lautakunnan jäseniksi valitaan saamenkielisiä henkilöitä. Vähintään 40 prosenttia lautakunnan jäsenistä on nimettävä Saamelaiskäräjien sekä kolttien kyläkokouksen esittämistä henkilöistä siten, että kyläkokous esittää näistä yhtä henkilöä.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia