Maatalouden alkutuotannon uudistettu väliaikainen tuki haettavissa 4. marraskuuta alkaen

Valtioneuvosto päätti maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen uusista kriteereistä 29. lokakuuta. Tukea voidaan uudistusten myötä kohdentaa enemmän koronaviruspandemiasta kärsineille alkutuotannon yrityksille. Tuen haku uudistetuilla ehdoilla aukeaa 4. marraskuuta. Tuen haku jatkuu muutoin samalla tavalla kuin tähänkin asti.

Maatalouden alkutuotannon tuki on tarkoitettu alalla toimiville, koronaviruspandemiasta suoraa kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet porotilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraa ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai oleellisesti heikentynyt pandemian vuoksi.

Valtioneuvosto päätti korottaa maatalouden alkutuotannon yrityskohtaisen tuen ylärajan 10 000 eurosta 80 000 euroon. Tuen alarajaa alennetaan 5 000 eurosta 2 000 euroon. Valtioneuvosto päätti myös jatkaa tuen voimassaoloaikaa 30.6.2021 saakka.

Tukea voidaan uudistettujen kriteerien perusteella myöntää tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankintaan. Muihin investointeihin tai tuotantopanosten hankintaan tukea ei myönnetä.

”Saamelaiskäräjät pitää tuen ylärajan nostoa, tuen voimassaoloajan jatkamista ja välttämättömien rehujen hankkimisen tukemista hyvinä uudistuksina. Vaikka Saamelaiskäräjien esitystä poronlihan kilohinnan laskusta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta ei olekaan asetuksessa huomioitu, ovat tehdyt uudistukset kaivattuja parannuksia poronhoitajien taloudelliseen tilanteeseen”, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

“Saamelaiskäräjät esitti asetusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että tuen alarajaa laskettaisiin 5 000 eurosta 2 000 euroon, jotta tuen alaraja olisi paremmin suhteutettu poronhoitajien tulotasoon ja jotta alaraja olisi yhdenvertainen eri elinkeinojen välillä. Esimerkiksi kalatalous kuuluu yleisen kustannustuen piiriin, jonka alaraja on 2 000 euroa. On hienoa ja erittäin tarpeellista, että Saamelaiskäräjien esitys alarajan laskemisesta näkyy nyt asetuksessa”, toteaa Saamelaiskäräjien elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 29.10.2020

Saamelaiskäräjien lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505 / 010 839 3180, leo.aikio(at)samediggi.fi

Elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen puh. 040 186 7258 / 010 839 3143, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi

 

Kuva: Tomi Guttorm


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia