Oktavuohta.comin toimitus toivottaa hyvää saamelaisten kansallispäivää!

Oktavuohta.com -verkkosivusto on päivitetty jälleen saamelaisten kansallispäiväksi. Sivusto tarjoaa entistä laajemmin aineistoa saamelaistiedon opetukseen kouluissa. Toimitus iloitsee jo nyt suuresta kävijämäärästä, jonka huippu on aina kansallispäiväviikolla.

Kuvassa Oktavuohta.comin toimittajat Eeva Mäkinen, Ulla Aikio-Puoskari, Outi Paadar ja Petra Kuuva.

Sivustolle on toimitettu eri koulu- ja luokka-asteille suunniteltuja, aihepiireittäin jäsenneltyjä osioita ja tehtäviä. – Toiveemme on, että sivustolla kävijä saisi kuvan erittäin aktiivisesta, uhanalaisia kieliään ja kulttuureitaan vaalivasta valtakuntien rajat ylittävästä saamelaisyhteisöstä, sanoo sivuston vastaava toimittaja Ulla Aikio-Puoskari.

– Erityisen iloisia olemme opetusministeri Li Anderssonin, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen ja tehtävänsä Saamelaiskäräjien puheenjohtajana jättävän Tiina Sanila-Aikion videotervehdyksistä.

Sivustolla on nyt ensimmäistä kertaa omat osionsa myös saamelaisesta kirjallisuudesta ja historiasta. Myös musiikkiosiota on laajennettu. – Erityisen hauskaa oli saada kirjailijoilta itseltään ääninäytteitä teksteistään, sanoo sivuston toimittaja Outi Paadar. – Lisäksi monet saamelaistutkijat ja taiteilijat antoivat luvan aineistojensa julkaisemiseen sivustolla, mikä ilahduttaa suuresti!

Outi toimitti sisältöjä myös saamelaisesta historiasta. – Osiot ovat toistaiseksi kuitenkin lähinnä vinkkejä historian ja yhteiskuntatiedon opettajille. Erityisesti historian aikajanan kautta voi löytää ideoita oppitunneilla käsiteltäville asioille. Valmista kokonaisuutta ei ole, mutta tulevaisuudessa sivustoa kehitetään edelleen.

Pedagogista asiantuntemusta Oktavuohta-toimitukseen tuo Petra Kuuva, joka on laatinut suuren määrän opetukseen soveltuvia tehtäviä levyraadeista ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä käsitteleviin paneelikeskusteluihin ja pienimmille suunniteltuihin askartelutehtäviin.

– Oktavuohta on hyvä ja vaivaton materiaalipankki opettajille saamelaisuuden käsittelemiseen oppilaiden kanssa. Tehtävät on pyritty luokittelemaan luokkatasojen mukaan valinnan helpottamiseksi, mutta pienemmille suunnatut tehtävät soveltuvat useimmiten myös isommille. Tehtävät ovat ohjeellisia ja opettajat voivat vapaasti käyttää materiaalia omiin suunnitelmiinsa. On ollut ilo tehdä näin laajaa tietopankkia kulttuuristamme ja viedä tietoa eteenpäin, sanoo Petra.

Sivuston visuaalisesta ilmeestä ja teknisestä toteutuksesta vastaa Eeva Mäkinen, joka on myös kuvannut useita sivustolla julkaistuja videoita ja valokuvia. – Digitaalinen maailma on kiitollinen ympäristö tällaisen aineiston luomiseen, koska aineistoja voi kehittää loputtomiin ja ne tavoittavat ihmisiä laajasti. Koen tämän työn todella merkitykselliseksi, sanoo Eeva.

– Oktavuohtan toimittaminen on työ, joka ei tule valmiiksi koskaan, sanovat toimittajat. – Maailma muuttuu, niin myös saamelaisyhteisö kielineen ja kulttuureineen. Ja niin onkin hyvä, koska pysähtyminen merkitsisi samaa kuin museoituminen. Saamelainen kulttuuri, siinä elävät ja sitä kehittävät ihmiset, samoin kuin sitä kannattelevat saamen kielet ovat mitä aktiivisimmassa vaiheessa juuri nyt.

Oktavuohta.com -sivustoa julkaisee Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Toimitus kiittää rahoittajia ja kaikkia niitä taiteilijoita, tutkijoita ja saamelaisen kulttuurin tuntijoita, jotka ovat avustaneet sivuston materiaalien toimittamisessa ja antaneet aineistojaan julkaistavaksi.

Oktavuohta on pohjoissaamea ja tarkoittaa yhteyttä. Ota yhteys saamelaiseen yhteisöön ja kulttuuriin. Klikkaa linkkejä saamelaistiedon lähteille! Lue, katsele, tutki ja kuuntele!

Lisätietoja:

Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, 010 839 3112

https://samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

https://www.oktavuohta.com/


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia