Opetushallituksen Cygnaeus-palkinto saamen kielten etäopetushankkeelle

Opetushallitus palkitsi Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteisen saamen kielten etäopetushankkeen vuoden 2020 Cygnaeus-palkinnolla. Palkinnon saaja julkistettiin 23.11.2020 verkossa järjestetyssä juhlatilaisuudessa. Palkinnon luovutti Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Cygnaeus-palkinto myönnetään yksilölle, hankkeelle tai yhteisölle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa. Palkintokriteereissä painotettiin tänä vuonna osallisuutta, saavutettavuutta ja inkluusiota edistäviä toimintatapoja.

– Tämä on merkittävä tunnustus hankkeelle, joka on ehtinyt olla käynnissä ja kehittää toimintaansa vasta pari vuotta, sanoo hanketta johtava Hanna Helander Utsjoen kunnasta. Hanke on järjestänyt syksystä 2018 alkaen inarin-, koltan ja pohjoissaamen kielten opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. Oppilasmäärä on noussut vuosittain parilla kymmenellä, ollen nyt noin 90 oppilasta ja opiskelijaa yhteensä 67 koulusta. Yhteistyössä on mukana 36 opetuksen järjestäjää.

Hankkeen opettajina kuluvana lukuvuonna toimivat Henna Aikio, Satu-Marjut Nieminen, Joni Saijets, Sirkka Sanila ja Sonja Moshnikoff. Hanke on ottanut käyttöön tarinankerrontaa ja leikillisiä oppimisen tapoja. – Myös luontopedagogiikkaa voidaan hyödyntää opetuksessa, kertoo Helander.

Hanke mahdollistaa kaikkien Suomen saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin opetuksen. Samalla se kehittää juuri tähän opetukseen soveltuvaa etäopetuspedagogiikkaa. – Perimmäisenä tavoitteena on saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen saaminen pysyvälle perustalle koko maassa, sanoo Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari. – Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittämishanke on ensimmäinen konkreettinen askel tässä. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka, jonka jälkeen toiminnan odotetaan jatkuvan pysyvästi.

– Toivomme, että tieto saamen kielten oppimismahdollisuudesta koko maassa saa palkinnon myötä enemmän näkyvyyttä, iloitsee hankkeen koordinaattori Arla Magga Saamelaiskäräjiltä. Pohjoissaamen oppilaita on nyt yhteensä 45, inarinsaamen 27 ja koltansaamen 18. – Paljon on vielä tehtävää, että voimme varmistaa saamelaislapsille ja -nuorille yhdenvertaisen oikeuden oman kielensä opetukseen. Kehitämme nyt opetusta etäyhteyksin ja pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman tasokkaan ja pedagogisesti hyvin suunnitellun kokonaisuuden, sanoo hankkeessa sen alusta asti työskennellyt Magga.

Cygnaeus-palkintoa on jaettu vuodesta 1981. Kouluhallitus perusti palkinnon kunnioittamaan Suomen oppivelvollisuusisän Uno Cygnaeuksen (1810–1888) muistoa. Kouluhallitus lakkautettiin vuonna 1991, ja tilalle perustettu Opetushallitus jatkoi palkinnon jakamista. Palkinnon myöntämisperusteet uudistettiin vuonna 2019. Cygnaeus-palkinnolla huomioidaan nyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa.

Opetushallituksessa toimiva Cygnaeus-palkintotoimikunta valitsi saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen yhteensä 29:n ehdotuksen ja kuuden finalistin joukosta. Palkinnon valitsijoina toimivat tänä vuonna projektiasiantuntija Michaela Moua oikeusministeriöstä ja professori Markku Jahnukainen Helsingin yliopistosta.

Tutustu Cygnaeus-palkintohaun 2020 kuuteen finalistiin! OPH:n uutinen 13.10.2020

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hanna Helander, etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi

Koordinaattori Arla Magga, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, etunimi.sukunimi@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia