Osallistu Saamen kielten viikkoon 25.-31.10.2021

GIELLAVAHKKU – KIELÂOKKO ǨIÕLLNEÄʹTTEL ­– KIELIVIIKKO

Milloin: 25.–31.10.2021

Missä: Koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Kenelle: Aivan kaikki ovat tervetulleita mukaan ja osallistumaan

Tausta

Vuonna 2019 vietettiin YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten vuotta – International Year of Indigenous Language (iyil2019.org). Teemavuonna järjestettiin useita tapahtumia, jotka tekivät näkyväksi alkuperäiskansakieliä ympäri maailmaa. Saamen kielten viikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Vuoden 2020 onnistuneen Saamen kielten viikon jälkeen toivoivat Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät saamen kieliviikosta tulevan jokavuotinen tapahtuma.

Saamen kielet Suomessa

Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa. Suomessa saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien perustana on perustuslaki, jonka mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä ja itämerensuomalaisten kielten (kuten suomi ja viro) lähimpiä etäsukukieliä. Saamen kieliä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Perustuslain mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella (Inari, Enontekiö, Utsjoki ja Sodankylän kunnan pohjoisosa) kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto siten, kun lailla säädetään.

Kannustamme kaikkia Suomen peruskouluja pitämään teemapäiviä saamen kielistä ja saamelaiskulttuurista viikolla 43 (25–31.10.2021). Toivomme, että kaikki koulut tuovat esille saamen kieliä saamen kielten viikolla erilaisilla aktiviteeteilla.

Mikä on saamen kielten viikko giellavahkku – ǩiõllneäʹttel – kielâokko?

Saamen kielten viikko on yhteinen ponnistus saada huomiota saamen kielille. Saamen kielten viikon tavoitteena on saada saamen kielille näkyvyyttä ja kuuluvuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Toivomme, että mahdollisimman monet osallistuvat tähän yhteiseen pyrkimykseen saada saamen kielten viikolla näkyvyyttä saamen kielille erilaisilla toimilla paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Miksi saamen kielten viikko on tärkeä?

Saamen kielet ovat tärkeitä yksitäiselle kielenkäyttäjälle, saamen kansalle ja myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Saamen kielet eivät ole tärkeitä ainoastaan viestinnän välineenä, mutta myös ihmisten identiteetille, kulttuuriperinnölle ja yhteenkuuluvaisuudelle. Kielen näkyväksi tekeminen jokapäiväisessä elämässä onkin tärkeää kielen asemalle, yhteenkuuluvuuden tunteelle ja hyväksynnälle. Kun kieli näkyy päivittäin, luo se tunteen, että meidän kielemme on hyväksytty, sillä on arvoa ja se kuuluu yhteiskuntaan. Koemme suurta iloa, kun kielemme näkyvät yhteiskunnassa.

Haluamme, että suomalainen yhteiskunta oppisi enemmän ja paremmin ymmärtämään saamen kieliä, saamelaista kulttuuria ja saamelaista yhteiskuntaelämää. Mielestämme on tärkeää, että lapset päiväkodeissa ja koulussa tutustuvat saamen kieliin. Jos kaikki lapset oppisivat muutaman saamenkielisen sanan, niin nostaisi se osaltaan kielen arvoa ja samalla lisäisi ymmärrystä erilaisia kieliä kohtaan.

Ehdotuksia kieliviikon toimiksi

 • Käyttäkää saamenkielisiä opastekylttejä, esim. kirjasto, ruokasali, WC, luokka. Valmiita opastekylttejä löytyy osoitteesta Opastekylttejä pohjois-, inarin- ja koltansaameksi sekä suomeksi
 • Laatikaa fraasisanakirja esim. Hyvää huomenta, Mitä kuuluu? Saamenkielistä perussanastoa ja fraaseja löytyy Pieni sanakirja ensitapaamiseen, arkipäivään ja juhlaan -kirjasesta.
 • Kuáti.fi on Saamelaiskäräjien ylläpitämä saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipankki. Sivustolta löytyy mm. pelejä lapsille.
 • Tietoa saamelaisista opetukseen löytyy sivustolta https://www.oktavuohta.com pohjoissaameksi, koltansaameksi, inarinsaameksi ja suomeksi.
 • Kutsukaa saamelaisia artisteja kouluun opettamaan lauluja saameksi tai joikaamaan.
 • Pyytäkää vierailemaan henkilöitä, jotka ovat taitavia kertomaan saamelaisia perinnekertomuksia.
 • Lukekaa tekstejä saameksi ja käsitelkää sitten tekstiä maalaamalla ja piirtämällä.
 • Kerätkää lähiympäristön saamenkielisiä paikannimiä, joista sitten kirjoitetaan. Voitte käyttää apuna myös informantteja/asiantuntijoita.
 • Käykää kirjeenvaihtoa toisten koulujen kanssa kieliviikosta, vaihtakaa tietoja ja ajatuksia.
 • Opetelkaa duodjia (saamelaista käsityötä), tehkää esim. avaimenperä kutomalla paula.
 • Opetelkaa käytännön töiden kautta eri asioiden ja aihepiirien käsitteitä, kuten laavu, poronhoitoon liittyvää sanastoa, ajohärkä, heinitys, kalojen verkkopyynti
 • Kutsukaa vanhempia äidinkieleltään saamenkielisiä informantteja/asiantuntijoita kouluihin, joiden kanssa oppilaat voivat puhua saamea.

Toivomme, että haluatte osallistua tähän jännittävään hankkeeseen. Yhdessä voimme tehdä näkyväksi ja lisätä tuntemusta saamen kielistä saamen kieliviikolla lokakuussa 2021.

Lisätietoja:

Ma. saamen kieliasiainsihteeri Marko Marjomaa, puh. 050 438 2484 / 010 839 3183 marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. 010 839 3124 / 040 707 5626 anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Tai vieraile Kieliviikon kotisivulla www.giellavahkku.org (Sivusto avataan viikolla 37, 13.9.–19.9.2021)

Dearvvuođaiguin – Tiervuođâiguin Tiõrvʼvuõđin – Terveisin

Tuomas Aslak Juuso

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia