Petra Kuuva Saamelaiskäräjien oppimateriaalisihteeriksi

Saamelaiskäräjien hallitus nimitti kokouksessaan 10.12.2020 kasvatustieteiden maisteri Petra Kuuvan oppimateriaalisihteerin virkaan. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kolme hakemusta. Kuuva aloittaa tehtävässä vuoden 2021 alussa pitkäaikaisen oppimateriaalisihteerin Hannu Kangasniemen jäädessä eläkkeelle.

Kuuva on aiemmin työskennellyt pitkään inarinsaamenkielisen opetuksen ja inarinsaamen kielen opettajana eri luokka-asteilla esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen, ja viimeksi Saamelaiskäräjillä kielipesäohjaajana sekä sitä aiemmin saamenkielisen lastenmateriaalihankkeen suunnittelijana.

Kuuva on iloinen saadessaan aloittaa työt saamenkielisten oppimateriaalien parissa. – On hyvä tunne päästä tekemään oppimateriaalityötä osana laajaa verkostoa ja osaavaa toimistoa. Hannun tekemä pitkäaikainen työ on hyvä pohja jatkaa merkityksellistä ja tärkeää työtä. Suurella sydämellä otan tämän innostavan työn vastaan, sanoo Kuuva.

Oppimateriaalisihteerin tehtävänä on valmistella saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista koskevia asioita, toimia koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan ja saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen esittelijänä, sihteerinä ja valmistelijana oppimateriaaliasioissa sekä toimeenpanna lautakunnan, yhteistyöelimen, Saamelaiskäräjien hallituksen ja käräjien kokouksen tekemät toimialansa päätökset.

Oppimateriaalisihteeri seuraa ja hallinnoi oppimateriaalimäärärahan käyttöä ja materiaalihankkeita, valvoo määräaikaisten oppimateriaalityöntekijöiden työtä, huolehtii oppimateriaalihankkeiden toimitustyöstä, avustaa käräjien puheenjohtajaa toimialaansa kuuluvissa tehtävissä sekä pitää yhteyttä muihin saamelaisorganisaatioihin yli rajojen ja eri viranomaisiin.

Koulutus ja oppimateriaali

Lisätietoja

Hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, 010 839 3112 / 040 767 3101, ulla-aikio-puoskari(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia