Poikkeusvuoden poronhoidolle aiheuttamat vahingot tulee korvata

Porot tunturissa talvella.

Saamelaiskäräjät vetoaa valtioneuvoston jäseniin, jotta vahinkojen korvaamiseen osoitettaisiin oikeudenmukainen ja suuruudeltaan riittävä määräraha. Määräraha tulee kohdentaa niille alueille ja poronhoitajille, jotka ovat erityisesti kärsineet vahinkoja vuosien 2019-2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden vuoksi. Valtioneuvosto käsittelee asiaa yleisistunnossaan torstaina 27.5.2021. 

Hallitus on sopinut 25.5.2021 vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Talven 2019-2020 lumiolosuhteiden aiheuttamien porovahinkojen korvaamiseen varataan 6 miljoonaa euroa. Summa perustuu maa- ja metsätalousministeriön esitykseen. 

– Olen huolissani poronhoitajien tilanteesta, sillä poronhoito on kärsinyt laajat vahingot poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. On tärkeää, että porovahinkolakia sovelletaan nyt ensimmäisen kerran poronhoidon tulevaisuuden turvaamiseksi, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. 

Saamelaiskäräjät vetoaa ministereihin, että korvauksiin osoitettavaa määrärahaa tarkasteltaisiin vielä valtioneuvoston yleisistunnossa. – On kohtuutonta, että omavastuuosuudet ovat jäämässä näin suuriksi, vaikka lain tarkoituksena on auttaa poronhoidon toimijoita selviytymään laajoista ja odottamattomista vahingoista ja turvata elinkeinon jatkuminen, jatkaa II varapuheenjohtaja Leo Aikio. 

Talven 2019-2020 aiheuttamia vahinkoja voidaan pitää poronhoidon näkökulmasta ennennäkemättöminä. Vahingot ovat aiheutuneet maantieteellisesti laajalla alueella ja ne koostuvat muun muassa porokuolemista, lisäruokintakustannuksista sekä teurasmäärien romahduksesta. Paliskuntain yhdistyksen tekemän laskelman mukaan poronhoidolle aiheutuneet tappiovat ovat 23 miljoonaa euroa ja vahinkojen vaikutus jaksottuu noin neljän vuoden ajalle. 

– On tärkeää, että korvaus kohdennetaan siten, että se auttaa aidosti pahiten kärsineitä alueita ja poronhoitajia. Olemme tehneet ahkerasti töitä tämän asian eteen ja määrärahaa onkin saatu nostettua kuuteen miljoonaan euroon. Summa ei kuitenkaan ole vielä riittävä korvaamaan talven aiheuttamia vahinkoja poronhoidolle, sanoo Aikio. 

Porovahinkolain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on auttaa poronhoidon toimijoita selviytymään laajoista ja odottamattomista poronhoitoon kohdistuneista vahingoista. Porovahinkolain esitöiden mukaan lailla on tarkoitus mahdollistaa menettely, jolla voitaisiin nopeasti ottaa katastrofin tapahduttua käyttöön korvausjärjestelmä, jolla turvataan elinkeinon jatkuminen. 

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Leo Aikio 
II varapuheenjohtaja 
040 621 6505 
leo.aikio@samediggi.fi 

Sarita Kämäräinen 
Ma. lakimiessihteeri 
040 186 7258 
sarita.kamarainen@samediggi.fi 

Kuva: Tarja Länsman


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia