Poronhoitajien sijaisapulaki heikentää naisten asemaa poronhoidossa

Saamelaiskäräjät pyytää lausuntoa yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja tasa-arvovaltuutetulta poronhoitajien syrjinnästä sekä naisten ja miesten välisestä epätasa-arvosta sijaisapujärjestelmässä. Voimassa oleva poronhoitajien sijaisapulaki edistää raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja näin heikentää naisten asemaa poronhoidossa.

Kuva: Elli-Marja Hetta

Syrjintäilmenee siten, että poronhoitajilla ei ole mahdollisuutta saada sijaisapua synnytystä tai lapsen taikka adoptiolapsen hoitoa varten.

– Saamelaiskäräjät on huolissaan saamelaisten poronhoitajanaisten moniperusteisesta syrjinnästä, jota voimassa oleva poronhoitajien sijaisapulaki on omiaan vahvistamaan. On kestämätöntä, että lainsäädännössä on seikka, joka heikentää naisten poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä. Naisia pitäisi enemmänkin kaikin keinoin kannustaa poronhoidon pariin, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Nykyinen järjestelmä aiheuttaa poronhoitajanaisten heikomman aseman lisäksi myös sen, etteivät poronhoitajamiehet, tai poronhoitajat ylipäätään, voi samalla tavalla osallistua lasten hoitamiseen. Poronhoitoperheissä vastuu perheestä kasaantuu usein sille perheenjäsenelle, jonka päätyö on jossain muualla kuin poronhoidossa. Yleensä tämä tilanne koskee käytännössä naisia.

Saamelaiskäräjät on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen poronhoitajien sijaisapulain päivittämisestä. Saamelaiskäräjät esitti ministeriölle, että poronhoitajalle turvattaisiin päivityksen myötä oikeus sijaisapuun vuosilomatilanteessa, kuntoutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa varten, sairaan lapsen hoitoa varten, raskautta, synnytystä sekä lapsen ja adoptiolapsen hoitoa varten, alle kolmevuotiaan lapsen hoitoa varten sekä varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamista varten.

Saamelaiskäräjät neuvotteli sosiaali- ja terveysministeriön kanssa saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti poronhoitajien sijaisapulain päivittämisestä Saamelaiskäräjien esityksen pohjalta.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on haluton edistämään ja päivittämään lakia esityksemme pohjalta. Tämän vuoksi olemme pyytäneet tasa-arvovaltuutetulta sekä yhdenvertaisuusvaltuutetulta lausuntoa voimassa olevan poronhoitajien sijaisapulain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmista. Toivottavasti pystymme tätä kautta edistämään naisten asemaa poronhoidossa, jatkaa II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjien lausuntopyyntö yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja tasa-arvovaltuutetulle poronhoitajien syrjinnästä sekä naisten ja miesten välisestä epätasa-arvosta sijaisapujärjestelmässä

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

Ma. lakimiessihteeri Sarita Kämäräinen puh. 010 839 3143 / 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia