Posken saamelaisyksikkö kartoittaa saamenkielisiä yksityisiä ja kolmannen sektorin sote-alan työntekijöitä – kartoituskyselyyn voi vastata elokuun loppuun saakka

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa yhdessä Saamelaiskäräjien, Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen, Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeen ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa saamenkielisiä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan työntekijöitä, jotka työskentelevät yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

23.6.2021 hyväksytyssä sote-uudistuksessa on turvattu hyvinvointialueiden oikeus hankkia palveluita yksityiseltä palveluntuottajalta. Hankinta yksityiseltä sektorilta voi olla tarpeen tilanteessa, jossa hankinnalla saadaan palvelut asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti hoidettua.

Kartoituksen tavoitteena on selvittää minkä verran ja millä erikoisaloilla saamenkielisiä sote-alan ammattilaisia on yksityisyrittäjinä, yksityisen sektorin työntekijöinä tai kolmannen sektorin, kuten järjestöjen työntekijöinä.

Heinäkuun alussa voimaantullut sote-uudistus mahdollistaa joustavat tavat järjestää saamenkielisiä palveluita asiakkaille.

– Saamenkielisistä sote-alan ammattilaisista on pulaa, ja siksi on tärkeää kartoittaa kaikki olemassa olevat resurssit myös yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Asia on erityisen ajankohtainen nyt sote-uudistuksen kynnyksellä, kun Lapin alueen sosiaali- ja terveyspalveluita aletaan laajemminkin tarkastella uudesta näkökulmasta, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin suunnittelija Tuuli Miettunen.

Aiemmin on selvitetty saamenkielisten työntekijöiden määrää julkisen sektorin, kuten kuntien ja sairaanhoitopiirin palveluksessa. Nyt kartoituksen kohteena ovat yksityisellä ja kolmannella sektorilla työskentelevät.

– Kyselyyn vastanneet eivät sitoudu mihinkään, ainoastaan se antaa meille tiedon, että mistä kaikkialta saamenkielentaitoista sekä kulttuurin tuntevia ammattilaisia löytyy. Tietenkin tietämällä erityisosaaminen myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla, saadaan saamelaisille asiakkaille paremmat mahdollisuudet saada palvelua omalla äidinkielellään, sanoo Posken saamelaisyksikön ma. suunnittelijan sijainen Ida Pirttijärvi.

Kysely yksityisen ja kolmannen sektorin saamenkielisille sote- ja hyvinvointialan työntekijöille on avoinna elokuun loppuun saakka.

Linkki kyselyyn:

Lisätietoja:

Tuuli Miettunen, suunnittelija, Saamenkielisten palveluiden järjestämissuunnitelma, Lapin sairaanhoitopiiri, tuuli.miettunen@lshp.fi, tel. 040 484 2676

Ida Pirttijärvi, ma. suunnittelijan sijainen, Posken saamelaisyksikkö, ida.pirttijarvi@samediggi.fi, tel. 010 839 3127


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia