Puheenjohtaja Näkkäläjärvi pääpuhujana EU:n alkuperäiskansojen dialogissa – ”Tarvitaan ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelma kaikille saamelaisten perinteisille elinkeinoille”

EU:n arktinen foorumi ja alkuperäiskansojen dialogi järjestettiin Brysselissä 14.–15.5. Ensimmäistä kertaa tapahtumaan kuului myös nuorten dialogi.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi (oik.) oli yhtenä pääpuhujana EU:n alkuperäiskansojen dialogissa Brysselissä ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston jäsen Niila-Juhán Valkeapää osallistui ensimmäistä kertaa järjestettyyn EU:n arktiseen nuorten dialogiin. Kuva: Janne Hirvasvuopio / Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi oli yhtenä pääpuhujana EU:n arktisessa foorumissa ja alkuperäiskansojen dialogissa Brysselissä 15.5. Muut alkuperäiskansojen dialogin pääpuhujat olivat EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen ja Grönlannin EU-edustuston päällikkö Inuuteq Holm Olsen.

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi nosti puheessaan esiin Suomen Saamelaiskäräjien EU-politiikan kolme päätavoitetta.

– Saamelaiskäräjät on päättänyt nostaa EU-asiat kansainvälisen toimintansa kärkeen. EU:sta tulee saamelaisiin vaikuttavaa lainsäädäntöä, johon EU:n alueen ainoan alkuperäiskansan pitää päästä vaikuttamaan. Lisäksi EU:lta toivotaan vetoapua saamelaisille tärkeisiin asioihin, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo.

Saamelaiskäräjien ensimmäisenä EU-tavoitteena on saada pysyvät rakenteet saamelaisten osallistumiselle EU:n päätöksentekoon, mukaan lukien Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaisten yhteinen pysyvä edustusto Brysseliin.

Toisena EU-tavoitteena on ilmastonmuutokseen sopeuttamisohjelma kaikille saamelaisten perinteisille elinkeinoille ja sille riittävä EU-rahoitus.

– Kaikki saamelaisten perinteiset elinkeinot taistelevat olemassaolostaan, kun ilmastonmuutos etenee arktisella alueella. Tarvitsemme EU:n apua kaikkien perinteisten elinkeinojen sopeutumiseen uusiin olosuhteisiin. Esimerkkiä voisi katsoa Norjasta, jossa ovat Suomea toimivammat käytännöt saada välitöntä apua esimerkiksi laidunmaiden jäätymisestä kärsiville poronhoitajille, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo.

Kolmantena EU-tavoitteena on saamelaisen yrittäjyyden ja saamelaisalueen elinvoiman kehittäminen, jossa Saamelaiskäräjät haluaa ottaa aktiivisen roolin.

–  Tarvitaan kannustimia kehittää saamelaisten taloudellista toimeliaisuutta sen sijaan, että Saamenmaalle tuodaan pakolla teollisen mittakaavan hankkeita, kuten tuulivoimaa. Saamelaisen kulttuurin pohjalta kehitetty elinvoima tuo kestäviä työpaikkoja, pitää pohjoisen asuttuna ja koulut täynnä lapsia, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Näkkäläjärvi nosti puheessaan esiin myös vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatteen (FPIC, Free, Prior and Informed Consent) merkityksen kaikissa Saamenmaata koskevissa hankkeissa.

–  Pitää muistaa, että kaikki taloudellinen toiminta arktisella alueella tapahtuu alkuperäiskansojen mailla. Kestävyys on tyhjä sana, jos alkuperäiskansojen oikeuksia ei kunnioiteta, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo.

EU:n arktinen nuorten dialogi järjestettiin ensimmäistä kertaa

EU:n arktisen foorumin yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa myös arktinen nuorten dialogi. Sen tavoitteena on edistää vuoropuhelua, ymmärrystä ja yhteistyötä arktisesta alueesta kiinnostuneiden nuorten keskuudessa.

Projektin teemana on Nuoruuden voima?! – nuorten osallistuminen ja nuorten päätöksenteko arktisella alueella ja Euroopassa. Projekti tarjoaa 32 nuorelle tilaisuuden vaihtaa ajatuksia, näkökulmia ja kokemuksia arktisista aiheista.

Nuorisoneuvoston jäsen Niila-Juhán Valkeapää oli mukana Arktinen nuorten dialogi -projektissa ja osallistui samalla EU:n arktiseen foorumiin.

– Arktisen alueen merkityksen kasvaessa saamelaisille tulee taata oma ääni EU:n päätöksenteossa, sillä arktisesta alueesta ei pystytä käymään rehellistä keskustelua ilman alkuperäiskansoja. Nuorisoneuvosto pyrkii vahvistamaan saamelaisnuorten osallisuutta myös EU:n tasolla ja tuo näin saamelaisnuorille ajankohtaisia ja tärkeitä asioita esille, kertoo Valkeapää.

Saamelaiskäräjien edustajina EU:n arktisessa foorumissa olivat puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi, lakimiessihteeri Kalle Varis, kansainvälisten asioiden sihteeri Inka-Saara Arttijeff sekä nuorisoneuvoston edustaja Niila-Juhán Valkeapää. Lisäksi Saamelaiskäräjien jäsen Janne Hirvasvuopio osallistui Barentsin euroarktisen neuvoston alkuperäiskansatyöryhmän puheenjohtajan roolissa.

EU:n arktinen foorumi on tapahtuma, jossa arktisen alueen eri tahojen edustajat kokoontuvat yhteen ja voivat keskustella mm. arktisen alueen viimeaikaisesta kehityksestä. Tapahtumassa keskusteltiin EU:n arktisen politiikan viimeaikaisista saavutuksista ja luotiin katsaus tulevaan. Tapahtuman yhteydessä järjestetään vuotuinen alkuperäiskansojen dialogi.

Lisätietoja: 

Pirita Näkkäläjärvi
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja
044 753 3766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia