Raportti rajat ylittävästä kouluyhteistyöstä julkistettiin

Esihankkeen raportti ”Rajaton saamelaisopetus” julkistettiin keskiviikkona
4.12. Saamelaiskäräjillä Norjan Karasjoella, kun hankkeen sihteeri Arla Magga
ojensi raportin saamelaiskäräjien hallituksen jäsenelle Mikkel Eskil
Mikkelsenille.


Me olemme kiitollisia tästä työstä, joka nousee tärkeäksi Norjan, Suomen ja
Ruotsin puolen Saamelaiskäräjille tulevaisuudessa koskien opetussuunnitelmia,
oppimateriaaleja ja kouluyhteistyötä. Tämä luo pohjaa yhteistyön lisäämiselle,
sanoo saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Mikkel
Eskil Mikkelsen.

Raportin
päätavoitteena on ollut tunnistaa ja koota kokemuksia ja mahdollisuuksia ja myös
löytää esimerkkejä siitä, miten koulut ovat toteuttaneet kouluyhteistyötä
rajojen yli. Raportin loppuun on koottu ehdotukset toimenpiteistä, jotka voivat
auttaa rajattoman saamelaisen kouluyhteistyön aloittamisessa tai jatkamisessa
ympäri Saamenmaata. Saamelaisia koskevaa opetuspolitiikkaa tulisi tarkastella
ja toteuttaa siten, että saamelaislapset- ja nuoret saavat mahdollisuuden
vahvistaa opetuksessa kieltään, identiteettiään ja kulttuuriaan valtionrajojen
estämättä.

Saamelaisen
kouluyhteistyön edistäminen on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston yksi
päätavoitteista, jonka vuoksi syntyi tarve käynnistää esihanke ja kirjoittaa raportti.
Saamelaiskäräjät Norjan puolella palkkasi
hankesihteerin ja käynnisti työryhmän, joka työskenteli vuoden 2019
. Työryhmässä ovat olleet
mukana Suomen, Ruotsin ja Norjan puolen Saamelaiskäräjien lisäksi Utsjoen ja
Sirman kouluyhteistyön edustajat. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Inger
Anne Klemetsen Saamelaiskäräjiltä Norjan puolella, sihteerinä puolestaan fas
Arla Magga Saamelaiskäräjiltä Suomen puolella. Työryhmään ovat kuuluneet
lisäksi Ulla Aikio-Puoskari ja Eila Tapiola Saamelaiskäräjiltä Suomen puolelta,
Laura Arola Utsjoen kunnasta, Jon Christer Mudenia Tenon kunnasta sekä
vanhempien edustajat Aura Pieski ja Leif Erik Varsi ja tutkija Torkel
Rasmussen.

Raportti on pohjoissaameksi, ja se käännetään alkuvuodesta 2020 vielä suomen- ja norjankielelle. Raportti on luettavissa täältä.

Raportin julkistamistilaisuudessa Norjan Karasjoella Inger Anne Klemetsen, Mikkel Eskil Mikkelsen, Torkel Rasmussen, Leif Erik Varsi ja Arla Magga. Kuva: Sámediggi/Sametinget

Yhteyshenkilöt:

Työryhmän puheenjohtaja Inger Anne Klemetsen
+47 78 47 40 94
inger.anne.klemetsen(at)samediggi.no

Työryhmän sihteeri Arla Magga
+358 401 985 033
arla.magga(at)samediggi.fi

https://www.sametinget.no/


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia