Saamelainen parlamentaarinen neuvosto antoi julkilausuman tuulivoiman tuotannosta saamelaisalueilla - Hankkeilla tulee olla saamelaisten vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) kokoontui 25.1.2021 täysistuntoon, jossa SPN:n puheenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskäräjiltä Norjan Saamelaiskäräjille seuraavaksi 16 kuukaudeksi. Täysistunto pidettiin etäyhteyksin.

Täyskokous käsitteli mm. Suomen puheenjohtajuuskauden toimintakertomuksen sekä keskusteli tuulivoiman käytöstä saamelaisalueilla ja hyväksyi julkilausuman asiaan liittyen. Julkilausuman mukaan SPN edellyttää, että saamelaisalueen tuulivoimahankkeilla täytyy olla saamelaisten vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus (free, prior and in-formed consent; FPIC). Julkilausuman voit lukea täältä. Kokous hyväksyi myös uuden toimintasuunnitelman Norjan puheenjohtajuuskautta varten. Toimintasuunnitelma löytyy täältä.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus on ollut Suomen Saamelaiskäräjillä 19.9.2019 lähtien, ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja on ollut Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtaja. Tämän lisäksi myös SPN:n nuorisolautakunnan puheenjohtajuus on ollut Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla.

Koronaviruspandemia vaikutti puheenjohtajuuskauteen

Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajuuskauden päätavoitteita olivat mm. Saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminnan vakinaistamisen, pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistämisen sekä alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien parantamisen YK:n piirissä.

Puheenjohtajuuskauteen sekä SPN:n toimintaan vaikutti huomattavasti vuoden 2020 alussa alkanut koronaviruspandemia ja sen tuoma poikkeustila. Pandemian sekä poikkeustilan vuoksi SPN:n hallituksen kokoukset pidettiin etäkokouksina lukuun ottamatta ensimmäistä hallituksen kokousta tammikuussa 2020, joka pidettiin Inarissa. Pandemian vuoksi myös kansainvälisiä kokouksia, konferensseja, seminaareja sekä muuta toimintaa ei maaliskuun 2020 jälkeen järjestetty fyysisinä tapahtumina, joten SPN:n kansainvälinen toiminta oli tästä syystä normaalia vähäisempää.

Pandemia vaikutti myös saamelaisparlamentaarikkojen konferenssiin, joka oli tarkoitus pitää elokuussa 2020. SPN:n hallitus päätti siirtää konferenssin pidettäväksi elokuussa 2021. Konferenssi on tarkoitus järjestää Inarissa.

SPN on Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin, jossa myös Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina. SPN:n täysistunnossa neuvoston edustajat kolmesta Pohjoismaasta ja Venäjältä kokoontuvat yhteen vähintään kerran vuodessa. Toiminnassaan SPN pyrkii edistämään eri Pohjoismaissa sijaitsevien Saamelaiskäräjien välistä yhteistyötä ja se käsittelee asioita, jotka koskettavat saamelaisia kansana yli rajojen. Se edustaakin Pohjoismaiden alueella asuvia saamelaisia usein esim. kansainvälisissä yhteyksissä. 

Saamelaiskäräjien kokous valitsee keskuudestaan edustajat SPN:on yhdeksi vaalikaudeksi kerrallaan, ja kuluvalla vaalikaudella edustajina ovat:

Tuomas Aslak Juuso (varalla Leo Aikio)

Anni Koivisto (varalla Juha-Petteri Alakorva)

Pirita Näkkäläjärvi (varalla Magreta Sara)

Anne Nuorgam (varalla Asko Länsman)

Karen-Anni Hetta (varalla Irja Seurujärvi-Kari)

Tauno Ljetoff (varalla Veikko Feodoroff)

Niko Valkeapää (varalla Ulla-Maarit Magga)

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallituksessa Suomen Saamelaiskäräjiä edustavat Tuomas Aslak Juuso (varalla Leo Aikio) ja Anni Koivisto (varalla Leo Aikio). SPN:n yhteistyösopimuksen mukaan saamelaiskäräjien poliittisen johdon tulee osallistua jäseninä SPN:n hallituksen toimintaan.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 0505747629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia