Saamelaisasioiden neuvottelupäivillä esillä mm. alkuperäiskansojen oikeuksien toimeenpano Suomessa

Saamelaisasioiden neuvottelupäivät järjestetään 16.–17. marraskuuta 2020 etäyhteyksin. Vuosittain järjestettävien neuvottelupäivien tarkoituksena on käydä läpi ajankohtaisia saamelaisasioita ministeriöiden virkamiesten ja Saamelaiskäräjien edustajien kanssa. Tänä vuonna neuvottelupäivillä esillä olevat teemat ovat alkuperäiskansojen oikeuksien toimeenpano Suomessa sekä tilannekatsaus saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevista määrärahoista.

Neuvottelupäivien ensimmäisenä päivänä on kaikille ministeriöille tarkoitettu yhteinen osuus, jossa käsitellään alkuperäiskansojen oikeuksien täytäntöönpanoa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten osalta. Toisena päivänä kootaan tilannetietoa saamelaisten kieltä ja kulttuuria erityisesti koskevista määrärahoista.

”Odotan neuvottelupäiviltä hyvää keskustelua saamelaisia koskevista ajankohtaisista asioista. Erityisesti on tärkeää käsitellä alkuperäiskansojen oikeuksien toimeenpanoa Suomessa, sillä Suomessa ei tähän mennessä ole valmisteltu kansallista strategiaa eikä alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen toimeenpano tapahdu koordinoidusti”, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Neuvotteluiden toisena päivänä käydään lisäksi keskustelua Saamelaiskäräjien ehdottamista ajankohtaisista aiheista niistä vastaavien virkamiesten kanssa. Aiheina ovat kulttuuripalvelut ja keskusten rahoitus, saamelaisten elinkeinonharjoittajien sosiaaliturvan kehittäminen sekä saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset mielenterveyspalvelut.

Saamelaiskäräjiltä neuvottelupäiviin osallistuvat puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, II varapuheenjohtaja Leo Aikio, hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi sekä Saamelaiskäräjien virkamiehiä eri sektoreilta.

Neuvottelupäivät ovat oikeusministeriön ja Saamelaiskäräjien koordinoimat ja järjestetään nyt kuudennen kerran.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto puh. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505 / 010 839 3180, leo.aikio(at)samediggi.fi

Hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, puh. 040 726 2688 / 010 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia