Saamelaiskäräjät alkaa valmistella uusittavia vaaleja – Hallitus esittää vaalilautakunnan uudelleen nimittämistä kesäkuun vaaleja varten

Saamelaiskäräjien hallitus esittää viime kaudella toimineen vaalilautakunnan uudelleen nimittämistä tehtäväänsä uusittavien vaalien järjestämiseksi kesäkuussa 2024. 

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli kokouksessaan 27.3.2024 ylimääräisenä asiana korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä, joilla KHO määräsi merkitsemään 65 henkilöä Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaliluetteloon ja uusimaan saamelaiskäräjävaalit. 

Puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi kertoo, että Saamelaiskäräjät alkaa valmistella uusittavia vaaleja, jotka on määrä käydä kesäkuussa 2024. 

– Aikaa on vähän ja tehtävä on vaativa, koska vaalien järjestelyt tulee aloittaa välittömästi. Meillähän on sellainen tilanne, että vuoden 2023 vaalit järjestäneen vaalilautakunnan toimikausi ehti juuri loppua 31.12.2023, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo. 

Edelliselle vaalilautakunnalle esitetään jatkoa

Saamelaiskäräjien hallitus päätti, että se esittää Saamelaiskäräjien täyskokoukselle, että täyskokous nimittää vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleista vastanneen vaalilautakunnan uudelleen tehtäväänsä vaalien järjestämiseksi kesäkuussa 2024. Saamelaiskäräjien seuraava täyskokous järjestetään 12.4.2024. 

– Uskoisimme mielellämme uusittavat vaalit viime kaudella toimineen vaalilautakunnan huomaan, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo. 

Saamelaiskäräjälain ja KHO:n päätöksen mukaan uusittavien vaalien toimittamisesta huolehtii, mikäli mahdollista, sama vaalilautakunta kuin kumotuissa vaaleissa.

Hallituksen mukaan saamelaisten itsemääräämisoikeus ei edelleenkään toteudu vaaliluetteloasiassa

Saamelaiskäräjien hallitus aloitti kokouksessaan KHO:n päätösten analyysin. 

– On todettava, että Saamelaiskäräjien hallituksen näkemyksen mukaan vaaliluetteloasiassa vallitsee edelleen vääryys. Saamelaisten itsemääräämisoikeus ei edelleenkään toteudu, ei myöskään KHO:n uusimpien päätösten jälkeen, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo. 

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi huomauttaa, että tämän asiakokonaisuuden kannalta merkittävästä KHO:n vuosikirjapäätöksestä KHO 2024:44 äänestettiin äänin 5–2 ja päätöksessä todettiin, että asiaan on liittynyt oikeudellista epäselvyyttä. 

– Avain edelleen vallitsevien ihmisoikeusloukkausten ratkaisuun on saamelaiskäräjälain korjaaminen vastaamaan Suomea sitovia ihmisoikeusvelvoitteita. Sillä tavalla repivä tilanne saadaan ratkaistua ja tilanne rauhoitettua, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo. 

Saamelaiskäräjien hallitus jatkaa KHO:n päätösten analysointia ja määrää mahdollisista jatkotoimenpiteistä myöhemmin. 

KHO:n päätöksen mukaan uusittaviin vaaleihin tulee suorittaa uusi ehdokasasettelu. Alustavan arvion mukaan ehdokashakemukset pitää toimittaa 1.5.2024 mennessä. Uusittavat vaalit ovat 1.–30.6.2024.

Saamelaiskäräjälain ja KHO:n päätöksen mukaan kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet Saamelaiskäräjien jäsenet, varajäsenet ja muiden toimielinten jäsenet pysyvät tehtävissään, kunnes uusittavien vaalien tulos on vahvistettu ja valtioneuvosto tuloksen mukaisesti määrännyt saamelaiskäräjien jäsenet tehtäviinsä.

Lisätietoja:

Pirita Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
044 7533 766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi

Muokattu 10.4.2024 klo 10:05
Korjattu vaaliluetteloon merkittävien henkilöiden määräksi 65. Korkein hallinto-oikeus kertoi aiemmin vaaliluetteloon merkittävien henkilöiden määräksi 72.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia