Saamelaiskäräjät ei hyväksy Vuotson yläkouluopetuksen siirtämistä kirkonkylään

Saamelaiskäräjät ei hyväksy Vuotson koulun yläluokkien opetuksen siirtämistä kirkonkylään. Sodankylän kunta suunnittelee yhtenä sivistystoimen säästötoimista yläkoulun oppilaiden siirtämistä syksystä 2022 alkaen Tähtikunnan kouluun.

Saamelaiskäräjät muistuttaa kuntaa 25.8. asiassa antamassaan lausunnossa mm. saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen erityisestä rahoituksesta, joka on ollut voimassa vuoden 1999 alusta lähtien. Rahoitus on merkittävä, koska se kattaa käytännössä saamen kielen ja saamenkielistä opetusta antavien opettajien palkkamenot. Saamen opetuksen kustannukset maksaa siten valtio. Konsulttien kunnalle valmistamassa laskelmassa ei ole otettu huomioon tätä valtionosuusjärjestelmän ulkopuolista rahoitusta.

– Saamen opettajien ja oppilaiden kuljettaminen sadan, jopa 120 kilometrin päähän ja takaisin päivittäin ei ole säästötoimi, vaan päinvastoin lisäkustannus. Lisäksi sen hintana on heikkenevä yhteys omaan yhteisöön, omaan kieleen ja kulttuuriin, Saamelaiskäräjät toteaa lausunnossaan.

Saamelaiskäräjät on huolissaan oppilaiden ja perheiden jaksamisesta sekä erityisesti saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tilanteesta ja jatkuvuudesta Vuotsossa. – Tämä tarkoittaa samaa kuin huoli saamen kielen tulevaisuudesta tällä alueella, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.  – Sodankylän kunta ei nähdäksemme tietoisesti haluaa heikentää entisestään heikkoa saamen kielen asemaa, mutta opetuksen osittainenkin siirtäminen pois luonnollisesta ympäristöstään tulisi sitä joka tapauksessa tarkoittamaan.

Saamelaiskäräjät on pyytänyt kunnalta Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluita ja laskelmia Vuotson koulun

  • saamen- ja suomenkielisen opetuksen oppilasennusteista, joissa otetaan huomioon nyt alakoulussa saamenkielistä opetusta saavien oppilaiden siirtyminen yläkouluun,
  • opetuskustannuksista, joissa ovat eriteltyinä saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen menot ja siitä kuntaan saatava erityinen rahoitus, sekä
  • oppilaiden kuljettamisesta päivittäin Sodankylään ja takaisin. Koulukuljetuslaskennassa tulee ottaa huomioon kuljetukset kunnan pohjoisrajalta saakka sekä arktisen talven aiheuttama valoisan ajan lyhyys, joka pidentää koulumatkoihin käytettävää aikaa.

Lue koko lausunto tästä.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, 040 767 3101 / 010 839 3112, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia