Saamelaiskäräjät hakee av-teknikkoa

Saamelaiskäräjät hakee av-teknikkoa määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaisi mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan. Työ kestäisi aluksi 28.2.2022 saakka ja mahdollisesti pidempäänkin. Av-teknikon tehtävänä on huolehtia tilaisuuksien teknisestä toteutuksesta mm. kuva, ääni ja valaistus, sekä tarpeen mukaan avustaa tapahtumien järjestelyihin kuuluvissa tehtävissä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä soveltuva koulutus. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää teknistä osaamista AV-tekniikasta, perehtyneisyyttä vastaaviin tehtäviin, joustavuutta sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Riittävä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Työssä noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V/I mukaan, peruspalkka 2 492,97 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa 17.12.2021 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?1dae1bdb

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi pia.ruotsala(at)samediggi.fi tai 040-7262688. Saamelaiskäräjiin ja Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen voi tutustua osoitteissa www.samediggi.fi  ja www.sajos.fi

3.12.2021 Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia