Saamelaiskäräjät hakee hallintosihteerin sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Sijaisuus on ajalle 9.1.–7.7.2023. Sijaiseksi valittavan pitää täyttää vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetut ehdot.

Hallintosihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 28 §:ssä. Hallintosihteerin tehtävänä on mm. hoitaa yleisen toimiston tavanomaisia toimisto-, arkisto- ja hallintotehtäviä, sekä sihteeristön puhelinkeskusta.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa monipuolinen kokemus toimistotehtävistä sekä hyvä hallinnollisten tehtävien tuntemus. Arvostamme kykyä itsenäiseen, vastuulliseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI/I mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2077,20 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 18.12.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5b0562d2

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.12.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia