Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista hankesuunnittelijaa Vasan matka – vastuullisen saamelaismatkailun sertifikaatti -kehittämishankkeeseen

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen hankesuunnittelijan tehtävän Vasan matka eli Vastuullisen saamelaismatkailun sertifikaatti: toimintamallin ja digitaalisen hakusivuston kehittäminen hankkeeseen.

Työ alkaisi 1.7.2024 ja kestää 31.6.2025 saakka. Työn sijoituspaikka on Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inari, mutta työtä on mahdollista tehdä etätyönä.

Hankesuunnittelijan tehtävänä on valmistella aiemmissa hankkeissa aloitetun vastuullisen saamelaismatkailun sertifikaatin kriteeristö ja ohjetekstit, järjestää sidosryhmäkuulemiset paikallisten sekä saamelaismatkailuyrittäjien kanssa, luoda vastuullisen saamelaismatkailusertifikaatin organisaatio malli käytäntöineen sekä huolehtia sertifikaattiin liittyvästä viestinnästä ja tiedottamisesta. Lisäksi hankesuunnittelija vastaa hankkeen talouden ja toteutuksen seurannasta sekä hankeraportin kirjoittamisesta.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttävä soveltuva koulutus sekä saamen kielen taito (asetus 1727/95). Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta projektityöstä sekä selkeää kirjallista viestintätaitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää saamelaismatkailun ja Lapin matkailun kentän tuntemista sekä kykyä kansainväliseen yhteistyöhön.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaan (peruspalkka kokonaistyöajalla 2862,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueella työskenneltäessä 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 10.6.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Saamelaiskäräjät on Vasan matka -hankkeelle Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki rahoituksen.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Aiempien hankkeiden toimintaa voi tutustua nettiosoitteessa https://matkailu.samediggi.fi/

Inarissa 27.5.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia