Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi määräaikaisen Ijahis idja -festivaalin lastenpäivän projektityöntekijän tehtävän

Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin lasten- ja nuorten päivän suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja järjestäjien kesken, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista. Ijahis idja -festivaalin järjestetään 16.‒17.8.2024 Inarissa, Sajoksessa.

Työ alkaa sopimuksen mukaan toukokuun alussa ja kestää 23.8.2024 saakka.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus sekä saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa kokemus tapahtumajärjestämisestä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn.

Projektityöntekijän palkkaus määräytyy Suomen saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V/II mukaan (peruspalkka 2432,19 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Projektityöntekijän työaika on touko-kesäkuussa 50 % kokonaistyöajasta ja heinä-elokuussa 100 % kokonaistyöajasta. Projektityöntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 14.4.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija Oula Guttorm p. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi ja Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkitapahtumaan osoitteessa: www.ijahisidja.fi

Inarissa 28.3.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia