Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista projektityöntekijää Duodji Akatemia -esiselvityshankkeeseen

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen projektityöntekijän tehtävän Saamelaiskäräjien Duodji Akatemia -esiselvityshankkeelle.

Projektiyöntekijän tehtävänä on valmistella hankehakemus Duodji Akatemia -hankkeesta. Duodji Akatemia -hankkeen tavoitteena on luoda verkostoja duojareiden välille, edesauttaa rajat ylittävää yhteistyötä duodjin parissa, tukea ja turvata duodjin liittyvän perinteisen tiedon siirtyminen sukupolvelta toiselle sekä suojata duodjin asemaa osana saamelaista kulttuuriperintöä. Työntekijän tehtäviin kuuluu hankehakemuksen valmistelua varten tiedon keruu, hakemuksen kirjoittaminen sekä yhteydenpito ja hankevalmistelu yhdessä kumppaneiden kanssa Norjassa ja Suomessa, sekä mahdollisten hankekumppanuuksien kartoittaminen Ruotsissa.

Työ alkaisi heti ja kestää 31.8.2024 saakka. Työ on osa-aikaista, 60–70 % kokonaistyöajasta. Työtä on mahdollista tehdä etätyönä.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttävä soveltuva koulutus sekä saamen kielen taito (asetus 1727/95). Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta projektityöstä sekä selkeää kirjallista viestintätaitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää saamelaisten perinteisen käsityön, duodjin tuntemista sekä kykyä kansainväliseen yhteistyöhön.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V/II mukaan (peruspalkka kokonaistyöajalla 2432,19 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueella työskenneltäessä 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 9.5.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Saamelaiskäräjät on saanut Duodji Akatemia -esiselvityshankkeelle Interreg Aurora hankerahoitusta 17 500 e.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 25.4.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia