Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista projektityöntekijää hankkeeseen: ”Pohjoissaamen juridinen terminologia”

Projektityöntekijän tehtävänä on kehittää pohjoissaamenkielistä juridiikan terminologiaa, kehittää hallinnonalan lakien käännösten laatua ja yhtenäistää pohjoissaamen kielen juridiikan sanastoa Suomessa ja Norjassa. Hankkeessa selvitetään myös sanaston normituksen mahdollisuutta ja hankkeen jatkoa. Projektityöntekijä vastaa hankkeen käytännön järjestelyistä sekä toteutuksesta ja raportin laatimisesta.

Työ alkaisi heti ja kestää kaksi kuukautta aloitusajasta eteenpäin. Työtä on mahdollista tehdä etätyönä.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttävä soveltuva koulutus sekä saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii oikeustieteellistä osaamista sekä kokemusta terminologia- ja käännöstyöstä. Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta projektityöstä.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan (peruspalkka 2810,27 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueella työskenneltäessä 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 14.5.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Saamelaiskäräjät on saanut hankkeelle Interreg Aurora hankerahoitusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 30.4.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia