Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston projektityöntekijää

Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista projektityöntekijää Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston sihteeristön tehtävien hoitamista varten.

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto on Suomen, Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien ja Venäjän saamelaisten parlamentaarinen yhteistyöelin. Neuvosto edustaa saamelaisia kansainvälisissä yhteyksissä ja käsittelee asioita, jotka koskevat saamelaisia alkuperäiskansana. Parlamentaarisen neuvoston sihteeristötehtävien ja muita siihen liittyvien kansainvälisten asioiden hoitamista varten Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista projektityöntekijää.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää aluksi 31.12.2024 saakka. Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamen, suomen, norjan/ruotsin taitoa sekä tyydyttävää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävänkuvaan kuuluu tavanomaisia hallinnollisia tehtäviä sekä kokousjärjestelyjen lisäksi yhteydenpito eri maiden Saamelaiskäräjiin. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII-I mukaan (peruspalkka 1965,74 euroa / kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisten kotiseutualueella työskentelystä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa 22.2.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa kansainvälisten asioiden sihteeri Inka-Saara Arttijeff, inka-saara.arttijeff(a)samediggi.fi.

Saamelaiskäräjien ja parlamentaarisen neuvoston toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 8.2.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia