Puheenjohtajan avustaja

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian, ja jatkuu 31.12.2027 saakka.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajan tehtävät määräytyvät Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 b § mukaan.

Puheenjohtajan avustajan tehtäviin kuuluu mm. avustaa saamelaiskäräjien puheenjohtajaa tehtävässään; tarvittaessa valmistella ja esitellä hallitukselle ja käräjien kokoukselle toimialaansa kuuluvia asioita; valmistella puheenjohtajan ja hallintopäällikön erikseen määräämiä tehtäviä sekä avustaa tarvittaessa varapuheenjohtajia.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa saamelaiskulttuurin tuntemusta, hyvää hallinnollisten tehtävien tuntemusta, hyvää paineensietokykyä, joustavuutta sekä hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja.

Palkka määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2857,25 e/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisalueella työskenneltäessä sekä työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Työssä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 20.2.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi pirita.nakkalajarvi(at)samediggi.fi, puh. 044 753 3766 ja hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala(at)samediggi.fi, puh. 040 726 2688.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 6.2.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia