Saamelaiskäräjät julkaisee oman nettisivuston totuus- ja sovintoprosessin tiimoilta

Saamelaiskäräjät julkaisee 8.10.2020 oman nettisivustonsa totuus- ja sovintoprosessiin liittyen.  Sivustolle on koottu tärkeimmät tiedot prosessista ja sen etenemisestä, sekä esittelyt Saamelaiskäräjille esitetyistä totuus- ja sovintokomissaariehdokkaista. Nettisivuilla tiedotetaan totuus- ja sovintoprosessin aikataulusta sekä nyt syksyllä järjestettävistä totuus- ja sovintokomissaarien valintaan liittyvistä kuulemistilaisuuksista.

”Nettisivujen avulla halutaan varmistaa, että saamen kansalla on faktoihin pohjautuvaa ja ajantasaista tietoa saatavilla Saamelaiskäräjien toimista totuus- ja sovintokomissioon ja sen perustamiseen liittyen,” toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjien lisäksi Valtioneuvoston kanslia on perustanut omat nettisivut totuus- ja sovintokomission työhön liittyen.

Saamelaiskäräjien nettisivuilla julkaistaan komissaariehdokkaiden esittelyvideot, jotka näytetään myös Saamelaiskäräjien loka-marraskuun vaihteessa järjestämissä kuulemistilaisuuksissa komissaarien valintaan liittyen. Komissaariehdokkaat eivät itse ole paikalla kuulemistilaisuuksissa. Tilaisuuksissa ihmisillä on mahdollisuus esittää näkemyksensä komissaareilta vaadittavista ominaisuuksista ja osaamisesta sekä ilmaista tukensa ehdolla oleville henkilöille.

Kuulemistilaisuudet järjestetään kaikissa Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa. Lisäksi järjestetään verkkokuuleminen erityisesti saamelaisalueen ulkopuolella asuville henkilöille sekä nuorten kuuleminen yhdessä nuorisoneuvoston kanssa. Edellä mainittujen lisäksi jokaisella on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä postitse tai sähköpostitse. Kuulemisten tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin Saamelaiskäräjien nettisivuilla sekä paikallislehdissä.

https://samediggi.fi/saamelaisten-totuus-ja-sovintokomissio/

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

puheenjohtajan avustaja Laura Olsén-Ljetoff puh. 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia