Saamelaiskäräjät kampanjoi yhdenvertaisten sote-palveluiden puolesta

Suomen hallituksen käynnistämän sote-uudistuksen tavoitteena on, että sote-palvelut toteutetaan yhdenvertaisesti kaikille. Lisäksi Marinin hallitusohjelmassa on selkeät linjaukset kielellisten oikeuksien käytännön toteutumisen turvaamisesta saamen kielellä. Tämä on asettanut korkeita odotuksia myös saamelaisten sote-palvelujen kehittämisen osalta.

– Olen huolissani, että tavoitteet eivät näy riittävällä tavalla maanantaina lausuntokierrokselle lähteneessä esitysluonnoksessa, vaan nyt keskitytään ylläpitämään nykytilaa, jossa erilaisten selvitysten ja tutkimusten mukaan saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet toteutuvat heikosti, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Palveluita omalla kielellä, kulttuuritausta huomioiden

Saamelaiskäräjät haluaa olla kehittämässä sote-uudistusta niin, että myös saamelaisten tarpeet tunnistetaan ja otetaan uudistuksessa huomioon. Saamelaisväestön odotuksille toivotaan lausuntokierroksen aikana näkyvyyttä, ja sen myötä tarpeellisia korjauksia lakiesityksiin. Tämän takia Saamelaiskäräjät käynnistää oman kampanjan pääviestinä yhdenvertaisuuden edistäminen sote-uudistuksessa.

– Yhdenvertaisuuden pitäisi näkyä lainsäädännössä linjakkaasti aina palvelujen järjestämisvastuusta osallisuuteen ja riittävään rahoitukseen. Näitä teemoja haluamme kampanjallamme konkretisoida, jatkaa I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Kampanjalla halutaan tuoda esille, että yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaisten palveluiden tarjoamista kaikille, vaan asiakkaiden erilaisten tarpeiden huomioimista. Saamelaisten osalta yhdenvertaisuus toteutuu, kun saamelaiset saavat palveluita omalla kielellään ja niin, että saamelainen kulttuuritausta huomioidaan.

Tutustu Saamelaiskäräjien kampanjaan yhdenvertaisista sote-palveluista kampanjasivustolla www.samediggi.fi/sote-uudistus.

Ota osaa keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteilla:

#sote-uudistus #saamelaiset #yhdenvertaisuus

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto puh. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia