Saamelaiskäräjät lausui sote-uudistuksesta: Nykytilan vahvistaminen ei ole riittävä tavoite saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi

Saamelaiskäräjien kokous päätti 18. syyskuuta Saamelaiskäräjien lausunnosta Suomen hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Saamelaiskäräjien mukaan nykytilan vahvistaminen ei ole riittävä tavoite saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Esityksen mukaan uudistuksen tavoitteena on vahvistaa ja turvata sote-maakunnan järjestämät laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut suomen, ruotsin ja saamen kielillä. Ehdotetuilla lainmuutoksilla pyritään varmistamaan saamelaisten kielellisten oikeuksien säilyminen vähintään nykytasolla. Samalla kuitenkin esityksessä todetaan, että THL:n arviointiraportin mukaan monien saamenkielisten palveluiden saatavuudessa on puutteita tai niitä ei ole ollenkaan saatavilla.

– Saamelaisten yhdenvertaisen aseman toteutuminen sote-palveluissa edellyttäisi tiettyjen asioiden osalta positiivista erityiskohtelua. Useat Suomen ratifioimista ihmisoikeussopimuksista kumpuavat velvoitteet  edellyttävät Suomen valtion toteuttamaan positiivista erityiskohtelua, jotta ryhmän riittävä edistys ja sopimusten mukaiset ihmisoikeuksien toteutuminen turvataan, Saamelaiskäräjät toteaa lausunnossaan.

Saamelaiskäräjät toteaa, ettei esityksessä ole huomioitu riittävästi saamelaisten asemaa sekä saamen kieltä ja kulttuuria koskevaa itsehallintoa, jonka ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarpeellisia tehtäviä Saamelaiskäräjät hoitaa.

Lakiesitys ei tunnista saamelaisia alkuperäiskansana, jolloin on vaarana, etteivät saamelaisten perustuslailliset oikeudet tule riittävästi tai lainkaan turvattua. Saamelaisten alkuperäiskansa-asema ja saamelaisten kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet tulee toimeenpanna nykyistä selkeämmin käytäntöön, sillä esityksen mukaan saamelaiset tulevat kohdelluiksi vain kielellisenä vähemmistöryhmänä.

Saamelaisväestön kannalta palvelujen yhdenvertainen saatavuus on keskeinen uudistuksen tavoite ja sen toteutumista lakiesityksessä tulee arvioida suhteessa saamelaisten perusoikeuksiin.

Lue lausunto tästä.

Tutustu Saamelaiskäräjien sote-kampanjaan tästä.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga puh. 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

vs. lakimiessihteeri Kalle Varis puh. 050 384 7040, kalle.varis(at)samediggi.fi

kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

ma. suunnittelija Lydia Heikkilä puh. 040 592 5531, lydia.heikkila(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia