Saamelaiskäräjät tapasi valtioneuvoston edustajia Helsingissä

Saamelaiskäräjien delegaatio tapasi viime viikolla 25.-27.10. puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson johdolla valtioneuvoston edustajia Helsingissä. Tapaamisten tavoitteena oli edistää rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä hallituksen ja saamelaisten välillä Orpon hallitusohjelman sitoumusten mukaisesti.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Viikon aikana Saamelaiskäräjien delegaatio tapasi valtioneuvoston edustajista ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen (kok), puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok) sekä työministeri Arto Satosen (kok). Puheenaiheina tapaamisissa olivat esimerkiksi EU:n biodiversiteettisopimuksen kansallinen toimeenpano, Suomen NATO-jäsenyyden vaikutukset saamelaisten kotiseutualueella sekä saamenkielisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

– Kävimme hedelmällistä vuoropuhelua monenlaisista saamelaisia koskettavista asiakokonaisuuksista. Pohdimme yhdessä esimerkiksi keinoja parantaa saamenkielisten asevelvollisten palveluita sekä sitä, kuinka saamelaisten osallisuus huomioidaan työllisyystoimia uudistaessa, esimerkiksi aikuiskoulutustuen korvaavia mekanismeja suunnitellessa, kertoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Tapaamisessa liikenne- ja viestintäministerin (Lulu Ranne, PS) valtiosihteeri Marjo Lindgrenin kanssa keskustelunaiheita olivat mm. tieverkoston ja viestintäyhteyksien kunto saamelaisten kotiseutualueella, kuten esimerkiksi tieyhteydet Inari-Pokka ja Inari-Sevettijärvi välillä sekä tieverkosto Utsjoen ja Kilpisjärven alueilla. Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin (Ville Tavio, PS) erityisavustaja Tuomas Tähden kanssa keskusteltiin erityisesti alkuperäiskansoista Suomen kehityspolitiikassa. Delegaatio tapasi myös mm. Oikeusministerin (Leena Meri, PS) valtiosihteeri Teija Makkosen saamelaiskäräjälain uudistuksen aikatauluihin liittyen. Lisäksi Saamelaiskäräjien edustajat tapasivat virkamiestasolla sosiaali- ja terveysministerin (Kaisa Juuso, PS) erityisavustaja Hannu Peurasaaren, jonka kanssa keskusteltiin mm. saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sote-palveluiden saatavuuden turvaamisesta erityisesti saamenkielisten mielenterveyspalveluiden osalta.

– Löysimme tapaamisissa yhteistä tahtotilaa monen asian edistämiseksi esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Toivonkin, että hyvin käynnistynyt yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa ja löydämme yhteisiä ratkaisuja monissa saamelaisia koskettavissa asioissa, toteaa Juuso.

Saamelaiskäräjien delegaatioon viikon aikana kuuluivat puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, lakimiessihteeri Kalle Varis, elinkeino- ja ympäristölakimiessihteeri Sarita Kämäräinen, vs. ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär, kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga sekä puheenjohtajan avustaja Niina Siivikko. Lisäksi etäyhteyksin osallistuivat kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff sekä sosiaali- ja terveyssihteeri Kaisa Ruokojärvi.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia