Saamelaiskäräjät vieraili Helsingissä saamelaisten sote-palveluja koskevissa tapaamisissa

Saamelaiskäräjien delegaation vieraili Helsingissä 15.–16.5.2024 erityisesti saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Keskiviikkona 15.5. Saamelaiskäräjät ja Kela tapasivat yhteistyöneuvottelujen merkeissä. Yhteistyöneuvotteluissa käytiin läpi laajoja asiakokonaisuuksia, joista on sovittu organisaatioiden välisessä yhteistyösopimuksessa. Tapaamisessa muun muassa sovittiin yhteisestä valmistelusta koskien Kelan suunnitelmaa saamen kielilain tavoitteiden toteuttamiseksi, keskusteltiin kuntoutushankkeesta, jonka edistäminen on käynnistynyt yhteisesti tunnistetun tarpeen pohjalta sekä suunniteltiin viestinnällistä yhteistyötä, jonka tarkoitus on kannustaa käyttämään saamenkielisiä palveluita.

– Säännöllinen yhteistyö on tärkeää, jotta pystymme yhdessä seuraamaan ja kehittämään saamelaisten oikeuksien toteutumista sosiaaliturvan toimeenpanossa. Erityisesti iloitsen siitä, että pystyimme näissä neuvotteluissa sopimaan toimenpidesuunnitelmasta, joka ohjaa konkreettisesti työtä saamelaisten palvelujen hyväksi, toteaa Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjät tapasi 15.5. myös sosiaaliturvakomitean I varapuheenjohtaja Liisa Siika-ahon sosiaali- ja terveysministeriössä. Siika-ahon kanssa keskusteltiin muun muassa saamelaisten huomioimisesta sosiaaliturvauudistuksessa ja Saamelaiskäräjien osallisuudesta sosiaaliturvakomiteassa.

Torstain 16.5. tapaamisiin kuuluivat sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen tapaaminen, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson erityisavustaja Hannu Peurasaaren tapaaminen sekä tapaaminen Väestöliiton kanssa.

Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasosen tapaamisen aiheita olivat saamelaisten sosiaaliturvan kehittäminen, erityisesti poronhoitajien sijaisapujärjestelmä.

– Olen tyytyväinen, että sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen osoitti ymmärrystä poronhoitajien sijaisavun kehittämistarpeille ja toivon, että tämä myös johtaa Suomen hallituksen pikaisiin toimiin sijaisavun parantamiseksi. Poronhoitajien sijaisapujärjestelmää pitäisi kehittää siten, että se vastaisi todelliseen tarpeeseen ja edistäisi yhdenvertaisuutta, toteaa Tuomas Aslak Juuso.

Sosiaali- ja terveysministeri Juuson erityisavustaja Hannu Peurasaaren kanssa keskusteltiin saamelaisten sote-palvelujen ajankohtaisista asioista kuten sote-palvelujen rahoituksesta, saamenkielisen henkilöstön saatavuudesta sekä erityisesti lasten ja ikäihmisten palveluista. Lisäksi esillä oli tarve varmistaa saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvjj – Uvjâ – Uvjan toiminnan jatkuminen. Väestöliiton kanssa keskusteltiin saamelaisesta perhepoliittisesta strategiasta ja muusta mahdollisesta yhteistyöstä.

Saamelaiskäräjien delegaatioon kuuluivat II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjien jäsen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Leena Niittyvuopio-Jämsä, sosiaali- ja terveyssihteeri Riitta Lehtola-Kosonen, vs. sosiaali- ja terveyssihteeri Anni Koivisto, kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, vs. elinkeinosihteeri Maria Valkeapää ja Posken saamelaisyksikön suunnittelija Darija Semenoja.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
II varapuheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia