Saamelaiskäräjät yksimielinen lisäajan tarpeesta totuus- ja sovintokomission työlle

Saamelaiskäräjien kokous keskusteli lisäajan tarpeesta totuus- ja sovintokomission työlle. Kokous näki lisäajan olevan tarpeen vuoden 2023 loppuun asti. Alkuperäisen mandaatin mukaan raportti tulisi luovuttaa marraskuussa 2022. Saamelaiskäräjät päätti asiasta vuoden ensimmäisessä kokouksessa 18. helmikuuta 2021.

– Komission työn aloittaminen on viivästynyt ja meidän on tärkeää varmistaa, ettei liian tiukka aikataulu muodostu esteeksi tärkeän työn onnistumiselle, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto lisäajan tarpeesta.

Saamelaiskäräjät käsitteli kokouksessa lisäksi valtioneuvoston esitystä totuus- ja sovintokomission jäseniksi. Asia käsiteltiin kokouksessa ei-julkisena asiana, sillä asian käsittely on edelleen kesken. Kolttien kyläkokoukset käsittelivät asiaa 20.-21.2.2021, minkä jälkeen komission jäsenten yhteensovittamista jatketaan Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja valtioneuvoston kanslian kanssa.

Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2020

Vuonna 2020 kaikkeen Saamelaiskäräjien toimintaan vaikutti koronaviruspandemia ja sen tuoma poikkeustila. Saamelaiskäräjät pyrki edelleen kehittämään yhteistyötä ja tiedonvälitystä Suomen valtion suuntaan. Tätä tarkoitusta varten jatkettiin eduskuntapuolueiden ja Saamelaiskäräjien yhteistyöelimen työtä. Lisäksi Saamelaiskäräjien ja eri ministeriöiden välistä yhteistyötä edistettiin saamelaisasioiden neuvottelupäivien yhteydessä tapahtuvien keskustelujen sekä suorien neuvottelujen kautta.

Saamelaiskäräjien toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia heikensi edelleen resurssipula. Työterveydenhuolto on vuonna 2020 terveystarkastuslausunnoissa pyytänyt Saamelaiskäräjiä kiinnittämään huomiota työn kuormittavuuden vähentämiseen.

Saamelaiskäräjät antaa vuosittain valtioneuvostolle hallituksen kertomuksen laatimista varten kertomuksen siitä, mitä merkittävää on tapahtunut saamelaisia erityisesti koskevien asioiden kehityksessä.

Lue Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2020

Henkilöpoliittinen ohjelma ohjaa Saamelaiskäräjien henkilöstöhallintoa

Saamelaiskäräjien henkilöstöpoliittisella ohjelmalla edistetään työyhteisön hyvinvointia, osaamista ja osallistumismahdollisuuksia sekä kehitetään työyhteisöä, esimies- ja työyhteisötaitoja saamelaiskulttuurille tärkeiden arvojen mukaisesti.

Lue Saamelaiskäräjien henkilöstöpoliittinen ohjelma vaalikaudelle 2020-2023

Sami Giellagáldun inarinsaamen kielijaostoon Anna Morottaja ja Hannu Kangasniemi

Saamelaiskäräjien kokous esittää inarinsaamen kielijaostoon toimikaudeksi 2020-2023 Anna Morottajaa ja Hannu Kangasniemeä. Kielijaostoon aiemmin valitut kaksi jäsentä olivat ilmoittaneet luopuvansa kielijaoston jäsenyydestä.

Kielijaostot toimivat Sámi Giellagáldun yhteydessä ja antavat suosituksia saamen kielten käyttöön liittyvistä asioista, kuten normituksesta ja uudesta terminologiasta. Saamelainen Parlamentaarinen Neuvosto nimeää lopullisesti jäsenet kielijaostoihin.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen, 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Puheenjohtajan avustaja Laura Olsén-Ljetoff, 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia