Saamelaiskäräjien hallitukselle tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään 1.–2.8.2023

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontuu käsittelemään vaalilautakunnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset 1.–2.8.2023.

Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 § 2 momentin mukaisesti vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä Saamelaiskäräjien hallitukselle oikaisuvaatimuksen, jos kokee, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai että häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen. Oikaisuvaatimukset Saamelaiskäräjien hallitukselle on tullut tehdä 14 päivän kuluessa Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee sille osoitetut oikaisuvaatimukset kokouksessaan, joka pidetään 1.–2.8.2023 Inarissa. Oikaisuvaatimuksen tehneille lähetetään päätös postitse todisteellisena tiedoksiantona mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen, kun kokouksen pöytäkirja on tarkistettu.

Lisätietoja:
Päätöksenteon osalta:
Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto(a)samediggi.fi

Hallinnon osalta:
Pia Ruotsala-Kangasniemi
Hallintopäällikkö
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala(a)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia