Saamelaiskäräjien hallituksen järjestämät keskustelutilaisuudet jatkuvat lokakuussa

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 28.8.2019 jatkaa keskustelutilaisuuksien järjestämistä. Tilaisuudet järjestetään Karigasniemellä 11.10., Oulussa 12.11., Rovaniemellä 13.11. ja Sevettijärvellä 1.12.2019. Vuoden viimeinen Saamelaiskäräjien kokous järjestetään 17.-18.12. Inarissa.

Saamelaiskäräjien vuoden 2019 toimintasuunnitelman mukaan hallituksen kokousten yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla. Tilaisuuksissa hallitus tapaa alueen saamelaisia, kertoo Saamelaiskäräjien toimista ja luo epävirallisen mahdollisuuden käydä keskusteluja ajankohtaisista asioista. Keskustelutilaisuuksista tiedotetaan lisää lähempänä ajankohtaa.

”Haluamme hallituksen kanssa jatkaa vielä keskustelutilaisuuksien järjestämistä näin loppukaudesta. Keskustelutilaisuudet ovat hyvä tilaisuus päästä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia Saamelaiskäräjien ja erityisesti hallituksen työstä eri alueiden saamelaisten kanssa. Tilaisuuksissa on myös hyvä mahdollisuus antaa eväitä seuraavalle Saamelaiskäräjien kokoonpanolle”, sanoo puheenjohtaja Sanila-Aikio ja toivottaa kiinnostuneet tervetulleiksi tuleviin tilaisuksiin.

Hallitus esittää Saamelaiskäräjien keskusten tehtävien vakinaistamista

Saamelaiskäräjien hallitus totesi, että lastenkulttuuri-, musiikki- ja elokuvakeskusten tehtävien määräaikaiselle hoitamiselle ei ole laillisia perusteita ja päätti esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle virkojen perustamista kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Tällä hetkellä Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä on määritelty lastenkulttuuri-, musiikki- ja elokuvakeskuksen tehtävät ja palvelusuhteen muoto. Kyseessä olevat tehtävät ovat olleet täytettyinä tähän saakka määräaikaisina virkasuhteina rahoituksen epävarmuuden vuoksi.

”Keskusten suunnittelijoiden työ on jatkunut tähän mennessä pisimmillään jo noin viisitoista vuotta, joten on selvää, että keskusten toiminnasta on muodostunut kiinteä osa Saamelaiskäräjien toimintaa, eikä määräaikaisuudelle ole olemassa perustetta”, selventää puheenjohtaja Sanila-Aikio tilannetta.

Vihapuhe vaikuttaa kielteisesti

Saamelaisiin ja Saamelaiskäräjiin kohdistunut vihapuhe on lisääntynyt erityisesti sosiaalisessa mediassa, mutta myös muualla mediassa ja yhteiskunnassa. Jatkuva ja lisääntyvä vihapuhe vaikuttaa kielteisesti erityisesti Saamelaiskäräjien henkilöstön ja heidän perheidensä hyvinvointiin ja terveyteen heidän joutuessaan myös yksityiselämässään jatkuvasti torjumaan lisääntyvää syrjintää ja häirintää. Vihapuhe vaikuttaa myös laajemmin yhteiskunnan päätöksentekoon muun muassa vähentämällä halukkuutta osallistua julkiseen keskusteluun sekä heikentämällä luottamusta instituutioihin.

Hallitus keskusteli saamelaisiin ja Saamelaiskäräjiin kohdistetusta vihapuheesta ja päätti valtuutta hallintopäällikön hankkimaan lakiasiantuntija-apua asian jatkovalmistelua varten.

Saamelaiskäräjien hallituksen kokouksen 14/2019 pöytäkirja

Saamelaiskäräjien dokumenttipankki

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia