Saamelaiskäräjien hallitus esittää kannanottoa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessista Saamelaiskäräjien kokoukselle

Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi kokouksessa 2.12.2019 kannanoton edelleen esitettäväksi Saamelaiskäräjien kokoukselle, mikäli kokous päättää hyväksyä ehdotuksen saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamisesta.

Kannanotossa
todetaan saamelaisten olevan alkuperäiskansa nykyisten neljän valtion, Norjan,
Ruotsin, Suomen ja Venäjän alueella. Saamelaisilla on omana kansana ja
alkuperäiskansana sekä kansallisessa että rajoja ylittävässä perspektiivissä
itsemääräämisoikeus.

Kannanotossa
painotetaan, että mainittujen valtioiden assimilaatioprosessit ovat
kohdistuneet saamelaisiin niin yhteisesti kuin yksilötasolla, kunkin
kansallisvaltion ominaispiirtein ja rajat ylittävin tavoin. Kannanotossa
viitataan, että valtioiden assimilaatiopolitiikka koskien saamelaisia on
haitannut saamen kansan omaehtoista kehitystä ja todellista tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuuden toteutumista saamelaisten ja yhteiskuntien välillä
paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti, rajoja ylittävästi ja
kansainvälisesti.

Kannanotossa todetaan tärkeäksi,
että valtioneuvosto yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen
kanssa asettaa totuus- ja sovintokomission kokoamaan ja todistamaan
saamelaisten kokemuksen Suomen valtion ja eri viranomaisten
saamelaiskulttuuria ja sen aineellista pohjaa rikkovista toimista ja siitä,
millaisia vaikutuksia ja seurauksia niillä on ollut ja edelleen on
saamelaisille alkuperäiskansana ja sen jäsenille yksilöinä, sekä tekemään tämän
osaksi tunnustettua käsitystä siitä, mikä historiamme ja nykyisyytemme on.

Kannanotossa painotetaan, ettei
totuus- ja sovintokomission asettaminen ole ilo eikä voitto. Tähän äärimmäiseen
toimenpiteeseen ryhdytään siksi, etteivät aiemmat keinot puolustaa saamelaisten
alueita ja kulttuureita ole riittäneet muuttamaan pyrkimyksiä assimiloida
saamelaisia valtakulttuuriin. Komission aloittaminen on jaetun surun hetki
tietoisena siitä, kuinka monet eivät omana elinaikanaan ehtineet saamaan
oikeutta. Komission työn tulee purkaa ja auttaa käsittelemään traumoja, joita
saamelaiset niin kansana kuin yksilöinä kantavat ylisukupolvisesti. Näiden
traumojen käsittely niin yksilötasolla kuin kollektiivisesti on raskasta ja
järkyttävää. Kuitenkin sen on tapahduttava edes siinä määrin, että
epätasapainoa ylläpitävät toimet voidaan tunnistaa ja muuttaa, jotta saamen
kansan oikeus itsemääräämiseen myös sisäisesti voi toteutua.

Saamelaiskäräjien hallitus
esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle ehdotuksen
totuus- ja sovintokomission asettamiseksi
hyväksymistä tai hylkäämistä.
Lisäksi hallitus esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle, mikäli
Saamelaiskäräjien kokous päättää hyväksyä ehdotuksen, että Saamelaiskäräjien
kokous lisäksi hyväksyy kannanoton saamelaisten totuus- ja sovintokomission
asettamisesta sekä hyväksyy esityksen Saamelaiskäräjien menettelyksi kahden
komissaarin esittämiseksi valtioneuvostolle.

Lue kannanotto
kokonaisuudessaan
sekä esitys
Saamelaiskäräjien valintamenettelyksi
.

Saamelaiskäräjien
5/2019 kokouksen 17.-18.12.2019 esityslista.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien
puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia