Saamelaiskäräjien hallitus jatkoi sopeuttamistoimien valmistelua

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui kahdeksannen kerran 25.6.2024. Asialistalla oli vain yksi asia, budjettileikkauksista johtuvat sopeuttamistoimet.

Saamelaiskäräjien budjettia vuodelle 2025 aiotaan leikata valtiontalouden vaikean tilanteen vuoksi. Tähän mennessä on tiedossa, että ainakin oikeusministeriön kautta Saamelaiskäräjille tulevaa rahoitusta tullaan leikkaamaan huomattavasti. Tarkka summa ei kuitenkaan ole vielä tiedossa.

Saamelaiskäräjien hallinto on alkanut valmistella säästösuunnitelmaa ja analysoida sopeuttamistoimiin liittyviä juridisista lähtökohtia, jotka työnantajan tulee huomioida, kun sopeuttaa toimintaansa taloudellisin perustein.

Saamelaiskäräjien hallitus kuuli kokouksessaan tilannekatsauksen sopeuttamissuunnitelmasta.

– Valmistelu on vielä kesken, mutta kävimme hyvän keskustelun mahdollisista säästökohteista. On selvää, että valtion tiukassa taloustilanteessa myös Saamelaiskäräjät osallistuu julkisen talouden sopeuttamistalkoisiin, sanoo puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

Saamelaiskäräjien hallitus on kuitenkin huolissaan siitä, miten Saamelaiskäräjät suoriutuu budjettileikkausten jälkeen lakisääteisistä tehtävistään.

– Tavoitteenamme on määritellä minkä suuruisiin sopeuttamistoimiin kykenemme ilman, että Saamelaiskäräjien mahdollisuudet hoitaa lakisääteisiä tehtäviään ja saamelaisille alkuperäiskansana kuuluvien oikeuksien toteutumista vaarantuvat, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo.

Sopeuttamissuunnitelman valmistelu jatkuu elokuussa yhdessä Saamelaiskäräjien henkilöstön kanssa. Henkilöstöä on informoitu ja informoidaan sopeuttamissuunnitelmasta sitä mukaa, kun lisätietoa tulee.

Lisätietoja:

Pirita Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
044 7533 766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia