Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli vaaliluetteloon hakeutumista koskevat oikaisuvaatimukset

Saamelaiskäräjien hallitus on kokouksessaan 27.8.2019 käsitellyt vaalilautakunnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset. Saamelaiskäräjät antaa päätökset tiedoksi oikaisua vaatineille viikkojen 35 ja 36 aikana.

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli 240 vaaliluetteloon hakeutumista koskevaa oikaisuvaatimusta kokouksessaan 27.8.2019. Saamelaiskäräjät antaa päätökset tiedoksi oikaisua vaatineille viikkojen 35 ja 36 aikana. Tarkastettu pöytäkirja liitteineen julkaistaan sen julkisilta osin viikon 36 aikana.

– Oikaisuvaatimusten käsittely hallituksessa on nyt hoidettu osana vaaliluetteloon hakeutumisprosessia. Oikaisuvaatimuksia oli ennätyksellinen määrä, kommentoi Saamelaiskäräjien hallituksen puolesta puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksiin on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia