Saamelaiskäräjien hallitus teki valinnat henkilöstöpäällikön, taloussuunnittelijan ja sosiaali- ja terveyssihteerin virkoihin

Saamelaiskäräjien hallitus valitsi kokouksessaan 27.3.2024 henkilöstöpäälliköksi Ida Pirttijärven, taloussuunnittelijaksi Laura Morottajan ja sosiaali- ja terveyssihteeriksi Riitta Lehtola-Kososen.

Virkoihin valitut Ida Pirttijärvi, Riitta Lehtola-Kosonen ja Laura Morottaja.

Hallituksen nyt täyttämät virat ovat Saamelaiskäräjien yleisessä toimistossa ja vahvistavat Saamelaiskäräjien perustoimintoja ja perustehtävän suorittamista. Kyseiset tehtävät ovat aiemmin olleet täytettyinä määräaikaisilla virkasuhteilla, mutta rahoituksen varmistuttua Saamelaiskäräjien täyskokous perusti henkilöstöpäällikön, taloussuunnittelijan ja sosiaali- ja terveyssihteerin vakituiset virat kokouksessaan 19.12.2024. Tehtävät olivat haettavana helmikuun 2024 ajan ja Saamelaiskäräjien hallitus haastatteli kelpoisuusehdot täyttävät hakijat sekä teki päätöksen valinnasta 27.3.2024.

Henkilöstöpäällikkö toimii esihenkilöiden työparina ja vastaa esimerkiksi työhyvinvointiin ja työterveyteen liittyvistä asioista. Henkilöstöpäällikkö avustaa kaikkia Saamelaiskäräjien virkahenkilöitä ja työntekijöitä palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa, jotta aikaa vapautuu oman työn tekemiselle.

Taloussuunnittelija työskentelee Saamelaiskäräjien taloustoimistossa yhdessä taloussihteerin ja toimistosihteerin kanssa. Taloussuunnittelijan tehtävänä on auttaa esimerkiksi luottamushenkilöitä palkkioihin liittyvissä asioissa sekä vastata Saamelaiskäräjien taloudesta kokonaisvaltaisesti taloussihteerin kanssa.

Nyt täytetty sosiaali- ja terveyssihteerin virka tuo lisäresurssia Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssektorille. Sosiaali- ja terveyssihteeri työskentelee yhdessä toisen sosiaali- ja terveyssihteerin ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön suunnittelijan kanssa, erityisenä vastuunaan sosiaaliturva-asiat sekä yhteistyö Lapin hyvinvointialueen kanssa.

Lisätietoja:

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Hallintopäällikkö
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi

Ida Pirttijärvi
henkilöstöpäällikkö
040 660 77 22
ida.pirttijarvi@samediggi.fi

Laura Morottaja
taloussuunnittelija
040 677 2521
laura.morottaja@samediggi.fi

Riitta Lehtola-Kosonen
sosiaali- ja terveyssihteeri
044 777 4820
riitta.lehtola-kosonen@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia