Saamelaiskäräjien hallitus tukee ihmisoikeusvalituksen tekemistä vaaliluetteloa ja vaaleja koskevassa asiassa

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 29.4. viidenteen kokoukseensa Inarissa ja etäyhteyksin. Hallitus päätti kokouksessaan muun muassa jatkotoimenpiteistä korkeimman hallinto-oikeuden viimeaikaisten ratkaisujen suhteen.

Mikrofoni neuvottelupöydässä.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan antaa tukensa sille, että hallituksen jäsenet yhdessä allekirjoittavat ihmisoikeusvalituksen YK:n ihmisoikeuskomitealle Saamelaiskäräjien vaaliluetteloa ja vaaleja koskevassa asiassa. Saamelaiskäräjien hallituksessa ovat edustettuina kaikki kolme Suomessa elävää saamen kieltä (koltan-, inarin- ja pohjoissaame), kaikkien saamelaisalueen kuntien alueet sekä saamelaisalueen ulkopuolinen alue. 

Ihmisoikeusvalitus koskee korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 27.3.2024 antamia päätöksiä Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta ja saamelaiskäräjävaaleista. KHO määräsi merkitsemään 65 henkilöä Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaliluetteloon Saamelaiskäräjien elinten päätösten vastaisesti ja uusimaan saamelaiskäräjävaalit.

– Saamelaiskäräjät puolustaa alkuperäiskansaoikeuksien vahvistamisen pitkää linjaa. Saamelaiskäräjien hallitus antaa tukensa ihmisoikeusvalitukselle. Se on osa jatkumoa, jossa Suomen on useaan kertaan todettu loukkaavan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia Saamelaiskäräjien vaaliluetteloasiassa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

YK:n ihmisoikeuskomitea ja rotusyrjinnän vastainen komitea (CERD) antoivat Suomelle vuosina 2019 ja 2022 langettavat ratkaisut saamelaiskäräjälain tulkinnasta ja velvoittivat Suomea tarkistamaan lakia saamelaisten itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

YK:n sopimusvalvontaelimille, kuten ihmisoikeuskomitealle, voi tehdä yksilövalituksia yksityishenkilönä tai yksityishenkilöiden ryhmään kuuluvana, jos näkee tulleensa YK:n ihmisoikeussopimuksissa tai niiden valinnaisissa pöytäkirjoissa taattujen oikeuksien vastaisten loukkausten kohteeksi.

– Saamelaiskäräjien hallitus tukee yksilövalituksen tekemistä, koska KHO:n viimeisimmät ratkaisut loukkaavat saamelaisten itsemääräämisoikeutta alkuperäiskansana, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Myös Saamelaiskäräjien kokous keskusteli 12.4.2024 KHO:n viimeisimmistä ratkaisuista. Kokouksen enemmistön selvä näkemys oli, että kyse on alkuperäiskansaoikeuksien ja ihmisoikeuksien loukkauksista.

Linjaus kirkolliskokoukselle: Saamelaiskäräjät tukee kahta rinnakkaista avioliittokäsitystä

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan myös Saamelaiskäräjien linjauksesta kirkolliskokoukselle, että Saamelaiskäräjät tukee piispainkokouksen esitystä lisätä säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä kirkkojärjestykseen. Toisessa avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä ja toisessa kahden henkilön välisenä. Käsitykset ovat teologisesti eri tavoin perusteltuja.

– Saamelaiskäräjät harjoittaa sateenkaarimyönteistä politiikkaa, jonka haluamme näkyvän myös kirkolliskokouslinjauksissamme. Toimintaohjelmassamme 2024–27 päätimme sateenkaaripoliittisen ohjelman laatimisesta Saamelaiskäräjille. Tuemme piispainkokouksen esitystä, koska sen mukaan kaikki parit voivat saada kirkollisen vihkimisen, mutta esitys ei loukkaa kenenkään oikeuksia, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Saamelaisilla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa edustaja ja kaksi varaedustajaa, jotka Saamelaiskäräjien kokous valitsee nelivuotiskaudelle. Kirkolliskokous kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa ja käsittelee piispainkokouksen esitystä.

Lisätietoja:

Pirita Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
044 753 3766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia