Saamelaiskäräjien ja saamelaisasioista vastaavien ministerien kokouksessa esillä saamelaissopimus ja Saamen Kielikaltion rahoitus

Saamelaiskäräjien puheenjohtajat ja saamelaisasioista vastaavat ministerit Suomesta, Ruotsista ja Norjasta tapasivat etäyhteyksin 18. marraskuuta 2020. Tilaisuuden yhteydessä jaettiin Gollegiella – Pohjoismainen saamen kielipalkinto.

– Toivon, että näiden keskustelujen pohjalta saamme muutoksia aikaan ja pääsemme jatkamaan keskustelua pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistämiseksi. Nostimme esille myös Saamen Kielikaltion merkityksen saamelaisyhteiskunnalle ja toivon todella, että valtiot huomioivat Saamelaiskäräjien toiveen pysyvän ja riittävän rahoituksen turvaamisesta Kielikaltion toiminnan varmistamiseksi, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajat ja saamelaisasioista vastaavat ministerit keskustelivat tapaamisessa muun muassa pohjoismaisen saamelasissopimuksen käsittelystä, pysyvän Saamen Kielikaltion (Sámi Giellagáldu) perustamisesta sekä koronapandemian vaikutuksista saamelaisväestöön. Lisäksi tapaamisessa nousivat esille väestöryhmien välisten suhteiden edistäminen ja viharetoriikan torjuminen, sekä saamen kielten käyttömahdollisuuksien parantaminen digitaalisissa ympäristöissä. Lopuksi keskustelua käytiin vielä elinvoimaisen saamelaisyhteiskunnan peruspilareista.

Gollegiella-kielipalkinto Ellen Pautamolle ja Joonar Thomassonille

Vuoden 2020 Gollegiella-palkinnon saivat saamen kielen ja kulttuurin lehtori Ergon Máreha Ánne Elle-Máret, Ellen Pautamo ansioistaan pohjoissaamen kielen opettajana ja kieliasiantuntija Jonar Thomasson työstään eteläsaamen kielen hyväksi. Palkinnon luovutti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Gollegiella myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä saamen kielten edistämisestä. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa. Tänä vuonna palkittuja on kaksi, joten summa jaetaan Pautamon ja Thomassonin kesken.

– Todella mahtavaa, että voimme näin muistaa tällaisia henkilöitä, jotka päivittäin työskentelevät saamen kielten tilanteen parantamiseksi, toteaa saamen kielineuvoston ja arviointikomitean puheenjohtaja Tauno Ljetoff.

 

Nordiskt samiskt språkpris Gollegiella 2020 (utan översättning) https://youtu.be/_xN_ZYyavz0

Pohjoismainen saamen kielen palkinto Gollegiella 2020 (suomi) https://youtu.be/9fHGrEvmi_4

Nordiskt samiskt språkpris Gollegiella 2020 (svenska) https://youtu.be/Kruls6kLHzI

Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi Gollegiella 2020 (davvisámegillii) https://youtu.be/umfWrb4WmuA

Lisätietoa Gollegiella-palkinnosta

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Saamen kielineuvoston ja arviointikomitean puheenjohtaja Tauno Ljetoff, puh. 040 5893249, tauno.ljetoff(at)gmail.com

Puheenjohtajan avustaja Laura Olsén-Ljetoff puh. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia