Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee määräaikaista suunnittelijaa, jonka tehtävänä on laatia tiedotusmateriaalia saamen kielilaista ja muista saamelaisten kielellisistä oikeuksista sekä saamelaisväestölle, että viranomaisille nettisivuille ja muille kanaville.  Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää kolme kuukautta.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja
lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaisten kielellisten
oikeuksien, saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä
hyviä viestintätaitoja. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän
vaativuustason IV/III mukaan (peruspalkka 2565,88 euroa/kk). Peruspalkan
lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä
saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä. Tehtävässä
noudatetaan kahden viikon koeaikaa.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 10.1.2020 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?05c8db1e

Lisätietoja työstä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste
Aikio puh. 010 839 3124. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua
nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 20.12.2019


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia