Saamelaiskäräjien stipendi kuudelle korkeakouluopiskelijalle

Oula Järvensivu, Paula Rauhala, Minna Länsman, Rauna Saijets, Ida Maria Helander ja Jonna Kesti saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun stipendin. Saamelaiskäräjät ilmoitti lokakuun 12. päivänä haettavaksi yhteensä kuusi 500 euron stipendiä, jotka oli tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille ja saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville.

Stipendihakemuksia vastaanotettiin yhteensä kahdeksan. Stipendin hakuaika päättyi 11. marraskuuta. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti stipendin saajista kokouksessaan 25.11.

Oula Järvensivu opiskelee Oulun yliopistossa pääaineenaan pohjoissaamen kieli. Paula Rauhala opiskelee Norjan Arktisessa yliopistossa Tromssassa Indigenous Studies -opintokokonaisuutta. Minna Länsmanin pääaineena Oulun yliopistossa on saamelainen kulttuuri ja sivuaineina pohjoissaamen kieli ja museologia. Rauna Saijets opiskelee saamen kieltä ja saamelaista kirjallisuutta saamelaisessa korkeakoulussa (Sámi allaskuvla) Norjan Koutokeinossa. Ida Maria Helander opiskelee saamelaista kulttuuria ja pohjoissaamen kieltä Oulun yliopistossa. Jonna Kesti suorittaa sosionomiopintoja Lapin ammattikorkeakoulussa Kemissä.

Saamelaiskäräjät kiittää kaikkia stipendiä hakeneita ja toivottaa jokaiselle onnea ja menestystä sekä opinnoissa että tulevassa työelämässä!


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia