Saamelaiskäräjille esitetään vuoden 2021 talousarviossa lisäystä hallinnon kehittämiseen

Valtion vuoden 2021 talousarviossa esitetään Saamelaiskäräjille 80 000 euron lisäystä hallinnon kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa toisen lakimiessihteerin palkkaamista Saamelaiskäräjille.

”Dialogi valtion kanssa Saamelaiskäräjien budjetillisesta tilanteesta on edistynyt viime vuosina. Olen tyytyväinen tässä talouden tilanteessa, sillä lisäys hallinnon kehittämiseen mahdollistaisi toisen lakimiessihteerin palkkaamisen, vaikka kaikkia esityksiämme ei ole huomioitu”, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti Saamelaiskäräjien esityksestä valtionavustukseksi vuodelle 2021 kokouksessaan 16.4.2020. Saamelaiskäräjät esitti lisämäärärahan tarvetta saamelaisten poliittisen ja sidosryhmätoiminnan kehittämiseen, saamelaisten parlamentaarisen työn kehittämiseen, Sámi Giellagáldun toiminnan vakinaistamiseen sekä hallinnon kehittämiseen.

Esityksen perusteluissa mainitaan, että tällä hetkellä Saamelaiskäräjillä työskentelee ainoastaan yksi lakimiessihteeri, jonka tehtäväkenttään kuuluvat kaikkien toimialojen lainsäädäntöasiat (mukaan lukien henkilöstöhallinto ja vaaliasiat). Yhden lakimiessihteerin työpanos on riittämätön saamelaiskäräjälain mukaisten tehtävien hoitamiseen.

”Saamelaiskäräjien toimintakenttä on laajentunut vuosien myötä ja sitä myötä on tärkeää myös laajentaa Saamelaiskäräjien henkilökuntaa. Toisen lakimiessihteerin palkkaaminen on tärkeää, jotta Saamelaiskäräjät pystyy hoitamaan saamelaiskäräjälain mukaiset tehtävät sekä keventämään erityisesti elinkeino-, oikeus- ja ympäristösektorin nykyistä työtaakkaa, jatkaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi.

Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä on oikeusministeriön pääluokassa momentilla 25.01.50 esitetty saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämisestä aiheutuviin menoihin 3 909 000 euroa.

Valtion vuoden 2021 talousarvioesitys

Saamelaiskäräjien esitys valtionavustukseksi vuodelle 2021

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia