Saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen on perusteltu syy saapua maahan

Valtioneuvosto kiristi 22. tammikuuta maahantulon rajoituksia Suomessa. Uudet rajoitukset tulivat voimaan 27.1. ja ne ovat voimassa 25.2. asti. Muutoksilla pyritään vähentämään rajan yli saapuvaa liikennettä, jotta estettäisiin uusien koronavirusmuunnosten leviämistä. Valtioneuvoston päätöksen mukaan saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen on välttämätön ja perusteltu syy saapua maahan.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan sisärajavalvonnan palautuksen aikana saamelaiset voivat ylittää Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan ja rajajoet maastoajoneuvoilla myös muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta. Päätös koskee Suomen rajan ylittämistä. Sisärajoja ylitettäessä on huomioitava myös kulloinkin voimassa olevat Norjan ja Ruotsin viranomaisten määräykset ja ohjeet. Venäjälle matkustettaessa on huomioitava mitkä ovat voimassa olevat Venäjän viranomaisten määräykset.

Lapin rajavartiosto valmistautuu mahdolliseen sisärajaylityspaikkojen aukioloaikojen rajoittamiseen länsi- ja pohjoisrajoilla. Mikäli aukioloaikoja rajoitetaan henkilöliikenteen osalta, niin aukioloaikojen ulkopuolella rajan ylittämiseksi rajanylityspaikalla henkilöiltä vaadittaisiin rajanylityslupa. Lupamenettelyllä voitaisiin tässä tilanteessa mahdollistaa välttämättömäksi katsottava henkilöliikenne rajanylityspaikkojen aukioloaikojen ulkopuolella, esimerkiksi kriittisten alojen työntekijät ja saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen. Lapin rajavartioston vastuualueella rajanylitysluvan myöntämisestä päättää rajavartioston komentaja. Jos rajanylityspaikkojen aukioloaikoja päätetään rajoittaa, niin asiasta tiedotetaan ennen rajoitusten voimaantuloa.

– Saamelaiskäräjien näkökulmasta on tärkeää, että saamelaisyhteiskunnassa on laajasti tietoa ja saamelaisia koskevista asioista tiedotetaan. Rajasulut ovat vaikuttaneet saamelaisväestöön laajasti ja olemme tehneet töitä sen eteen, että valtiot huomioisivat saamelaisalueen ulottumisen neljän valtion alueelle, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Rajavartiolaitos opastaa rajanylitysliikenteestä

Rajavartiolaitos neuvoo kansalaisia rajanylitysliikenteestä puhelimitse ja sähköpostitse. Palvelua on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi klo 8-16 välisenä aikana numerossa 0295 420 100.

Rajavartiolaitoksen ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 

Maahantulon rajoituksia kiristetään 27.1.
https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/maahantulon-rajoituksia-kiristetaan-27.1

Lisätietoja

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi  

Lakimiessihteeri Kalle Varis puh. 010 839 3187 / 050 384 7040, kalle.varis(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia