Saamen kieliteko -PALKINTO Pasilan peruskoululle ja sen pohjoissaame-suomi luokalle

Saamelaiskäräjien saamen kielineuvosto on myöntänyt saamen kieliteko -palkinnon Pasilan peruskoululle ja sen kaksikieliselle pohjoissaame-suomi-luokalle. Saamen kieliteko-palkinto jaetaan viidennen kerran.

Saamen kieliteko -palkinnolla annetaan tunnustusta saamenkielisten palvelujen ja saamen kielen aseman edistämisen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa. Saamen kieliteko -palkinto on saamen käsityö (duodji) ja diplomi. Palkinto ojennetaan Pasilan koulun tiloissa Helsingissä tiistaina 17.12. klo 10.00.

– Pasilan
koulun pohjoissaame-suomi luokka on esimerkki siitä tärkeästä työstä mitä
tehdään saamelaisen kulttuurin ja saamen kielten säilyttämiseksi saamelaisten
kotiseutualueen ulkopuolella, sanoo saamen kielineuvoston puheenjohtaja Neeta Jääskö. Saamelaiskulttuurin
elinehto on saamen kielen säilyminen tuleville sukupolville ja kieli on
saamelaiskulttuurin tärkein ja keskeisin osa, jonka siirtyminen
kaupunkiympäristössä voi olla haastavaa. Pasilan koulu on omalla positiivisella
esimerkillään innostanut saamenopetuksen kehittämiseen muissa kaupungeissakin –tässä on erityisesti ansioitunut
koulun rehtori kiittelee Jääskö.

Palkinto on Ilmari
Tapiolan käsityötä – duodji

Saamen kieliteko – palkinto on saamen käsityö (duodji), jonka valmistajan on valinnut Sámi Duodji ry. Palkinto on puusta tehty astia sarvikoristein (pohjoissaameksi gárri) ja sen valmistaja on käsityöntekijä Ilmari Tapiola, Utsjoelta.

Saamen kielitekopalkinto 2019. Valmistanut käsityöntekijä Ilmari Tapiola

Saamelaiskäräjien
perustelut

Saamelaiskäräjien kielineuvosto perustelee päätöstään mm. sillä, että Pasilan peruskoulun toimintatapa antaa toivoa ja luo mahdollisuuksia sille, että kaupungissa voi käyttää saamen kieltä, elää saamelaisena ja oppia kulttuuria. Huomioitavaa on myös, että tämä Pasilan peruskoulun pilotointi on kannustanut muitakin kouluja selvittämään mahdollisuutta aloittaa kaksikielinen luokka tai perustaa sellainen. Kielineuvoston mukaan Pasilan koulun ansioksi voidaan myös lukea se, että se toteuttaa saamelaisten kielellisiä oikeuksia laajemmin kuin mitä laki vaatii.

Pasilan koulu on myös nostanut saamelaiset ja pienen saamenluokkansa koko koulun asiaksi, ja koulussa on monin eri tavoin ja tapahtumin huomioitu saamelainen kulttuuri ja saamen kielet.

Saamen kieliteko -palkinto

Lisätietoja:

kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio. puh 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia