Saamen kielten etäopetushankkeen viides lukuvuosi käynnistyi – opetuksessa mukana jo 150 oppilasta ja opiskelijaa

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen viides lukuvuosi käynnistyi maanantaina 15.8., ja saamen opetuksessa aloitti ennätykselliset noin 150 oppilasta ja opiskelijaa 90 eri koulusta ja yli 40 kunnasta ympäri Suomen. Oppilas- ja opiskelijamäärän kasvettua hankkeeseen on palkattu yhteensä kuusi opettajaa, joista jo kolme työskentelee päätoimisina tuntiopettajina. Lukuvuonna 2022–2023 koltansaamea opettavat Sirkka Sanila ja Kia Olin, inarinsaamea Laura Ylinampa ja Henna Aikio ja pohjoissaamea Máren-Elle Länsman ja Gabriela Satokangas.

– On arvokasta, että hanke pystyy tarjoamaan kokoaikaista työtä jo kolmelle saamen opettajalle. Lisäksi ensimmäistä kertaa meillä on jokaisessa kielessä työparit, jotka yhdessä kehittävät kunkin saamen kielen opetusta, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Hanna Helander Utsjoen kunnasta.

Uusi kouluvuosi käynnistyi työntekijöiden ja opettajien koulutus- ja suunnittelupäivillä Inarissa 4.–5. elokuuta. Kuvassa vasemmalta Hanna Helander, Sirkka Sanila, Kia Olin, Máren-Elle Länsman, Laura Ylinampa, Gabriela Satokangas ja Arla Magga. Kuva: Saamelaiskäräjät / Arla Magga

Laura Ylinampa on yksi etäopetushankkeen uusista opettajista. Vaikka hanke ja inarinsaamen opettaminen etäyhteyksin ovat hänelle tuttuja asioita opettajaopinnoista, tuleva syksy kutkuttaa silti mielessä. – Kyllä tuntien alkaminen jännittää opettajaa varmaan yhtä paljon kuin oppilaita. Teknisten asioiden ja yhteyksien toimiminen myös jännittää. Eiköhän kaikki suju jo kivasti, kun päästään ensi viikkoon ja alkujärjestelyt on hoidettu, kertoo Laura Ylinampa.

Opetuksen tavoitteina kipinän sytyttäminen omaan kieleen ja kulttuuriin

Saamen kielten etäopetushanke mahdollistaa saamen kielten opiskelun saamelaisalueen ulkopuolella asuville oppilaille kahden viikkotunnin verran. Ennen etäopetushanketta erityisesti inarin- ja koltansaamen kielten opetus oli vain satunnaista, ja pohjoissaamen opetuskin oli mahdollista vain suurimmissa saamelaiskeskittymissä Rovaniemellä, Oulussa ja Helsingissä. Etäopetushankkeen opetus on siis samalla kielenelvytystä ja saamelaisen pedagogiikan kehittämistä.

– Vaikka kaksi viikkotuntia saamen kielen opetusta on vähän, on kielenopetuksessa kyse myös omaan kulttuuriin ja omiin juuriinsa tutustumisesta. Opetuksemme antaa toivottavasti oppilaille kipinän oman kielensä ja identiteettinsä tutkimiseen, toteaa Hanna Helander.

Saamen kielten etäopetushanke on käynnistynyt vuonna 2018, ja vuonna 2020 se palkittiin Opetushallituksen Cygnaeus-palkinnolla. Palkinnon saamisen kriteereinä olivat osallisuus, saavutettavuus ja inkluusio sekä rohkeus käyttää uusia opetusmenetelmiä. Hanke jatkuu Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitettuna kehittämishankkeena vuoden 2023 kevätlukukauden loppuun.

Lisätietoja:

Hanna Helander, hankepäällikkö
Utsjoen kunta
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989
www.saamenetaopetus.com

Lisätietoja Saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia ja kehittää saamen kielten etäopetuksen pedagogiikkaa. Etäopetushankkeen opetus on reaaliaikaista (synkronista) opetusta. Tällöin opettaja ja etäopetukseen osallistuvat oppilaat ja opiskelijat osallistuvat samaan aikaan oppitunneille omilla päätelaitteillaan, mutta fyysisesti eri paikoissa.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia